Naujienos

Žaneta Abromaitienė: „Nusikaltęs vaikas taip pat turi teises, kurias privalome ginti“

Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – VTAS) vedėja Žaneta Abromaitienė, susitikusi su Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus atstovais sutarė bendradarbiauti vaiko teisių apsaugos srityje.

Alytaus mieste ir rajone yra 7 nepilnamečiai, kuriems taikoma probacija, tai yra nusikalstamą veiką padariusio asmens nubaudimo forma, kai nuteistojo socialinė reabilitacija ir kontrolė vykdoma ne laisvės atėmimo vietose. Probaciją galima pavadinti laisvės atėmimo bausmės alternatyva.

Visuomenė linkusi skirstyti žmones į gerus ir blogus. Dažnai neįsigilinus į aplinkybes net ir vaikui „užklijuojama blogiuko etiketė“, taip nesuteikiant jam galimybės įrodyti, kad tai netiesa.

„Nepaisant to, kad vaikas yra nusikaltęs, labai svarbu suteikti jam galimybę atsitiesti ir užtikrinti, kad jo teisės nebūtų pažeidžiamos, kad jis nepatirtų diskriminacijos ar psichologinio smurto apraiškų iš aplinkinių“ – teigė Ž. Abromaitienė.

„Vos kilus įtarimui apie galimus vaiko teisių pažeidimus nedelsdami pranešame policijai arba vaiko teisių apsaugos specialistams. Lankant probuojamuosius asmenis visuomet atkreipiame dėmesį ar be probacijos sąlygų pažeidimų asmuo nepažeidžia ir kartu gyvenančių vaikų teisių“, - teigė Gitana Kamandulienė, Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus specialistė.

Svarbu paminėti ir tai, kad Probacijos tarnyba teikia ir nemokamas mediacijos paslaugas, kas labai svarbu sprendžiant įvairius ginčus, neretai susijusius ir su vaiko interesais.

„Yra buvęs atvejis, kai mediacijos paslaugų prireikė vaikui bendraujant su motina. Vaikas teigė, kad pernelyg apkraunamas namų ruošos darbais bei jaunesnių brolių, seserų priežiūra. Džiugu, kad mediacijos metu buvo priimtas ir vaiką, ir motiną tenkinantis susitarimas“, - darbo patirtimi dalijosi Jurga Vaišnienė, Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus mediatorė.

Pasitarimo metu buvo nutarta nepertraukiamai bendradarbiauti, keistis turimomis žiniomis, siekiant bendrų teigiamų rezultatų vaiko gerovės srityje.

 

X