Pranešimai žiniasklaidai

Seimas pradeda svarstyti vaikų teises ginančios sistemos pertvarką

Seimą jau pasiekė Vyriausybės parengtas projektų paketas, kuriuo tobulinama vaiko teisių apsaugos sistema.  Jį antradienį plenariniame posėdyje pristatė socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis.

Įstatymais skirtingų institucijų, atsakingų už vaiko teisių apsaugą, sąvokos keičiamos į vieną ir valstybine vaiko teisių apsaugos institucija nuo liepos 1 d. tampa Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba.

Šiuo metu be Tarnybos vaiko teisių apsauga užsiima ir 60 savivaldybių dirbantys vaiko teisių apsaugos skyriai, kurie taps šios tarnybos padaliniais. Projekte apibrėžiama, kuriais atvejais globos (rūpybos) klausimus kuruos Tarnyba, kuriais – savivaldybės, nurodoma, kas bus atsakingas už pagalbą šeimai ir globėjų paiešką.

Įstatymų paketui pritarta šiandien po pateikimo, kitas svarstymas posėdyje numatytas birželio 19 d. Jei įstatymai bus priimti, jie įsigalios nuo 2018 m. liepos 1 d.

Šiuo metu savivaldybėse dirbantys vaiko teisių apsaugos skyrių darbuotojai bus perkelti į Tarnybos padalinius (nebent nepareikš noro būti perkelti), bus priimami ir nauji darbuotojai. Jau prasidėjo jiems skirti mokymai dėl grėsmės lygių vaikui nustatymo, atvejo vadybos, mobilių komandų veikimo, išorinės bei vidinės komunikacijos, siekiant kelti darbuotojų kompetencijas.

Šios pertvarkos esmė – sukurti bendrą ir aiškią sistemą, kuri padėtų greitai ir profesionaliai reaguoti į pranešimus apie vaikų nepriežiūrą, smurtą, kryptingai dirbti su šeimomis, kuriose kyla problemos ar krizės, stiprinti globėjų paieška ir pagalbą jiems.

Jau priimtame Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme numatyta, kad Tarnyba, gavusi informaciją apie smurtą artimoje aplinkoje, nedelsdama susisiektų su vaiku ir jo atstovu pagal įstatymą, bei, įvertinusi grėsmės vaikui lygį, imtųsi priemonių, reikalingų geriausiems vaiko interesams užtikrinti.

X