Direktorius

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorė
ŽYDRONĖ ŽUKAUSKAITĖ-KASPARIENĖ

 

Gyvenimo aprašymas

Gimimo data ir vieta    1979 m. birželio 9 d., Telšių r., Gedrimų k. 

Išsilavinimas

2014 m.                             ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, Vadybos magistras
2011 m.                             Klaipėdos universitetas, Filologijos bakalauras

Darbo patirtis

Nuo 2017 m.                     Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorė
2015–2017 m.                   Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento direktorė
2009–2015 m.                   Švietimo ir mokslo ministerijos sertifikuota Olweaus patyčių ir smurto prevencinės programos instruktorė
2006–2015 m.                   Skuodo Bartuvos progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2002–2015 m.                   Skuodo Bartuvos progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja

Papildoma informacija

Užsienio kalbos:                Anglų, rusų
Šeima                                  Ištekėjusi, du vaikai.


Informacija paskutinį kartą atnaujinta 2017-09-19.

Metų veiklos uždaviniai

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus pagrindiniai 2017 metų veiklos uždaviniai (užduotys) 

1. Koordinuoti planinių vizitų į vaikų globos įstaigas, šeimynas, miestų ir rajonų savivaldybių administracijų Vaiko teisių apsaugos skyrius, globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo projektus vykdančias įstaigas ir jų ataskaitų parengimą, teikti siūlymus pagal kompetenciją.

2. Užtikrinti metodinį konsultavimą miestų ir rajonų savivaldybių administracijų Vaiko teisių apsaugos skyrių aktualiais ir probleminiais veiklos klausimais.

3. Organizuoti vaiko teisių apsaugos specialistų (miestų ir rajonų savivaldybių administracijų Vaiko teisių apsaugos skyrių, GIMK atestuotų socialinių darbuotojų, vaikų globos namų) mokymą ir kvalifikacijos kėlimą.

4. Organizuoti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2017 m. veiklos planą pagal jos struktūrinių padalinių pateiktus metinius planus, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės auditų ataskaitų, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos pažymų ir kitas aktualias rekomendacijas.

5. Užtikrinti projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ (Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001) įgyvendinimą.

X