Įvaikinimo ir globos skyrius

Giedrė Mikalauskienė

Vyriausioji specialistė
(Nacionalinis ir tarptautinis įvaikinimas)
Tel. (8 5) 213 2112
El. p. giedre.mikalauskiene@vaikoteises.lt

Rūta Pabedinskienė

Patarėja

(85) 213 7992
ruta.pabedinskiene@vaikoteises.lt

 

 

 

Toma Jonavičiūtė

Vyriausioji specialistė 
(Galimų įvaikinti vaikų apskaita ir Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašas)
Tel. (8 5) 233 1564
El. p. toma.jonaviciute@vaikoteises.lt

Jurgita Juodytė

Vyriausioji specialistė 
(Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių užsienyje, sutuoktinių, kurių vienas yra Lietuvos Respublikos pilietis, o kitas – užsienietis, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje arba užsienyje, ir užsieniečių apskaita)
Tel. (8 5) 213 2112
El. p. jurgita.juodyte@vaikoteises.lt

Eglė Vainoraitė-Rauktienė

Vyriausioji specialistė
(Valstybės vaikų socialinės globos įstaigos, globojamų (rūpinamų) vaikų svečiavimasis ir globos klausimai)
Tel. (8 5) 213 9782
El. p. egle.rauktiene@vaikoteises.lt

 

Evelina Keturakytė

Vyriausioji specialistė
(GIMK mokymai)
Tel. (8 5) 213 9682
El. p. evelina.keturakyte@vaikoteises.lt

 

X