Įvaikinimo ir globos skyrius

Agnė Marčiukaitienė
 
Skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 243 1167
Mob.tel. (8 694) 96972

Rūta Pabedinskienė

Patarėja
(GIMK mokymų, globos centrų veiklos kokybės vertinimo, globos klausimai)
Tel. (85) 243 1167
El. p. ruta.pabedinskiene@vaikoteises.lt

 

Giedrė Mikalauskienė 

Patarėja 
(Globa, institucijoje globojamo vaiko laikinas svečiavimasis, globos ir įvaikinimo teisinis reglamentavimas) 
Tel. (8 5) 213 9782, mob. tel. (86) 451 7318
El. p. giedre.mikalauskiene@vaikoteises.lt

Toma Jonavičiūtė

Vyriausioji specialistė 
(Galimų įvaikinti vaikų apskaita ir Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašas)
Tel. (8 5) 233 1564
El. p. toma.jonaviciute@vaikoteises.lt

Jurgita Juodytė

Vyriausioji specialistė 
(Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių užsienyje, sutuoktinių, kurių vienas yra Lietuvos Respublikos pilietis, o kitas – užsienietis, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje arba užsienyje, ir užsieniečių apskaita)
Tel. (8 5) 213 2112
El. p. jurgita.juodyte@vaikoteises.lt

Eglė Vainoraitė-Rauktienė

Vyriausioji specialistė
(Globa, Valstybės vaikų socialinės globos įstaigos)
Tel. (8 5) 213 9782, mob. tel. (86) 952 2420
El. p. egle.rauktiene@vaikoteises.lt

 

Kristina Stočkūnaitė 

Vyriausioji specialistė
(GIMK mokymų, globos centrų veiklos kokybės klausimai)
Tel. (85) 213 9682
E.p. kristina.stockunaite@vaikoteises.lt

Jovita Tarvydienė

Vyriausioji specialistė
(Nacionalinis ir tarptautinis įvaikinimas) 
Tel. (85) 243 11 67
E.p. jovita.tarvydiene@vaikoteises.lt

X