Tarptautinė apsauga

Informacija mišrioms šeimoms

Europos Komisija sukūrė elektroninius lankstinukus ir vaizdo įrašus apie vaikų globą, jų lankymo teises bei tėvų vykdomą vaikų neteisėtą išvežimą (laikymą) ir lietuvių, ir kitomis Europos Sąjungos kalbomis. Tokiu būdu mišrios poros informuojamos apie Europos Sąjungos taisykles, siūlomą praktinę pagalbą ir skatinamos priimti susitarimus, paisant jų vaikų interesų.

Elektroniniai lankstinukai:

Vaizdo įrašas

Danijos ir Norvegijos vaiko teisių apsaugos sistema

„Užsieniečiai ir mišrios šeimos Lietuvoje. Praktinių situacijų gidas.“
Projektas „Pagalba vaikui ir jo šeimai: specialistų tarpkultūrinės kompetencijos didinimas II“
Leidinyje pateikiama šešiolika dažnai pasitaikančių situacijų ir informacija apie tai, kaip jas galima būtų išspręsti, taip pat rašoma apie reikalavimus, nurodomos atsakingos institucijos, teisės aktai ir kiti informacijos šaltiniai.

X