Tarptautinė apsauga

Statistika

2017 m. spalio 2 d. duomenys

Tarptautinių vaiko teisių apsaugos priemonių taikymas vaikams, esantiems Lietuvoje ir užsienyje 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba gavo 29 prašymus dėl Lietuvoje esančių vaikų, kurių atžvilgiu reikalinga taikyti tarptautines apsaugos priemones, ir 133 prašymus dėl užsienyje esančių vaikų, kurių asmens, turto apsaugos, globos, teisinių santykių su tėvais ir kiti klausimai susiję su Lietuva ar jiems reikia taikyti apsaugos priemones. Tai yra atvejai, kai vaikai, Lietuvos Respublikos piliečiai, esantys užsienio valstybėse, lieka be tėvų globos, sulaikomi padarę nusikalstamas veikas ir panašiai. 
Iš viso šiuo metu nagrinėjama 20 prašymų dėl Lietuvoje esančių vaikų ir 138 prašymai dėl užsienyje esančių vaikų.

Neteisėtas vaikų išvežimas ir (ar) laikymas bei bendravimo teisių užtikrinimas 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, įgyvendindama 1980 m. Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų, gavo 44 prašymus dėl neteisėtai išvežtų vaikų grąžinimo. 
Dėl teisės matytis su vaiku, esančiu užsienyje, gauti 8 prašymai.
Iš viso šiuo metu nagrinėjami 74 prašymai dėl neteisėto vaikų išvežimo ir 14 prašymų dėl bendravimo su vaiku teisių pažeidimo.  

X