Apie tarnybą

2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo projektas „Multidimensinis požiūris į vaikų ir jaunimo elgesio problemas per MDFT programos įgyvendinimas“ LT03-1-SADM-TF-001

2020-02-24 Tarnyba ir Viešoji įstaiga Centrinė projekto valdymo agentūra pasirašė 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo projekto „Multidimensinis požiūris į vaikų ir jaunimo elgesio problemas per MDFT programos įgyvendinimą“ LT03-1-SADM-TF-001(toliau – Projektas) įgyvendinimo sutartį.

Kas tai?

Multidimensinė šeimos terapijos programa (toliau – MDFT programa) yra visapusiška, į šeimą orientuota elgesio keitimo programa vaikams ir jauniems žmonėms, turintiems rimtų elgesio problemų ir jau padariusiems nusikalstamų veiksmų.

Kodėl svarbu?

MDFT programa padės kurti ir plėtoti veiksmingą pagalbą vaikams ir jauniems žmonėms, kurie pasižymi sudėtingu, delinkventiniu, į nusikalstamumą linkusiu elgesiu, ir kurie šiuo metu neturi prieigos prie jokių sėkmingų elgesio korekcijos priemonių ir (ar) paslaugų. MDFT programa veiksmingai: 1) keičia socialiai nepriimtiną vaiko/jaunuolio elgesį, kaip pvz., nuolatinis bėgimas iš namų, piktybinis mokyklos nelankymas, alkoholio ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimas, nusikalstamas elgesys, kt.; 2) padeda spręsti vaiko/jaunuolio psichinės sveikatos iššūkius; 3) pagerina vaiko/jaunuolio pasiekimus mokykloje ir sustiprina sėkmingą šeimos funkcionavimą. MDFT programa svarbi ir tuo, kad yra dirbama ne tik su pačiu vaiku/jaunuoliu, bet ir su jo artimąja aplinka, kuri turi reikšmingą poveikį vaiko elgesiui (tėvai ir kiti šeimos nariai, mokykla, vaiko laisvalaikis, apimant ir draugus, su kuriais vaikais leidžia laiką). MDFT programa leis: atrasti ir teikti pirmenybę sėkmingiems vaiko/jauno žmogaus elgesio korekcijos būdams, o ne bausmei; plėtoti specializuotą pagalbą vaikams ir jauniems žmonėms, kurie turi rimtų elgesio problemų; pasiekti geresnių rezultatų dirbant su šiais vaikais ir jaunuoliais.

 

Trumpai apie patį Projektą

Projekto tikslas – adaptuoti Lietuvoje Multidimensinės šeimos terapijos programą.

 

Projekto uždaviniai:

1. pristatyti MDFT programą vietos bendruomenėms, apimant vietos specialistus, dirbančius vaiko ir šeimos gerovės srityje;

2. sukurti Lietuvoje 3 MDFT komandas (Vilniaus m., Kauno m. ir Klaipėdos m. savivaldybėse) ir parengti 21 su vaikais/jaunuoliais ir jų aplinka dirbantį specialistą;

3. sėkmingai išspręsti mažiausiai 63 vaikų/jaunuolių atvejai (pasiekti reikšmingi jų elgesio pokyčiai);

4. įgyti visų 21 MDFT specialisto licencijavimą (I ir II lygmens);

5. susipažinti su užsienio šalių (Norvegijos, Estijos, Nyderlandų) gerąja patirtimi, diegiant MDFT programą ir ją pritaikyti diegiant programą Lietuvoje.

Kiekvieną MDFT komandą apima 2 komandos vadovai ir 5 komandos specialistai, iš viso 7 nariai kiekvienoje komandoje.

Tiesioginės projekto tikslinės grupės:

1. 11-19 metų vaikai ir jauni žmonės, kuriems būdingas sudėtingas, socialiai nepriimtinas elgesys, polinkis į nusikalstamumą ir (ar) vaikai ir jauni žmonės, kuriems yra nustatytas elgesio ir (ar) emocijų sutrikimas;

2. aukščiau nurodytų vaikų ir jaunų žmonių tėvai ar kiti vaiko atstovai pagal įstatymą;

3. specialistai, atrinkti vykdyti MDFT programą (MDFT komandų nariai).

Projekto Partneriai:

1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

2. Norvegijos vietos ir regioninės valdžios institucijų asociacija(KS).

Projekto trukmė – 2 metai;

Projekto biudžetas – 1 200 000 Eur

Finansavimo šaltinis – 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikatos apsauga“ lėšos.

 

 

X