Dėl galimo vaiko teisių pažeidimo kreipkitės į artimiausią teritorinį Tarnybos skyrių – darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. Norėdami pranešti apie galimą vaiko teisių pažeidimą po darbo valandų, nedarbo bei švenčių dienomis kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu – 112.

For possible violations of the rights of the child, please contact the nearest territorial division on working days from 8:00 to 17:00. After working hours, holidays and public holidays – call general helpline 112.

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Korupcijos pasireiškimo tikimybė – prielaida, kad tam tikri įstaigos veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai sudarys galimybes atsirasti korupcijai.

Nustatinėjama Tarnybos veiklos sritys, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

2020 metai

Globa ir rūpyba

Korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė

Motyvuotos išvados priedas Nr. 1. 

 

2021 metai 

Viešieji pirkimai 

Įstaigos veiklos sričių atitikties Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nustatytiems kriterijams vertinimas

Motyvuota išvada dėl įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimo

Vaiko atstovo pagal įstatymą išklausymas ir supažindinimas su priimtais sprendimais VSV metu

Vaiko atstovo pagal įstatymą išklausymas ir supažindinimas su priimtais sprendimais vaiko situacijos vertinimo metu

Motyvuota išvada

Motyvuotos išvados priedas Nr. 1.

Teisėkūros procesas Tarnyboje 

Įstaigos veiklos sričių atitikties Lietuvos respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nustatytiems kriterijams vertinimas

2 priedas 

Motyvuotos išvados priedas Nr. 1. 

3 priedas

 

X