Dėl galimo vaiko teisių pažeidimo kreipkitės į artimiausią teritorinį Tarnybos skyrių – darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. Norėdami pranešti apie galimą vaiko teisių pažeidimą po darbo valandų, nedarbo bei švenčių dienomis kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu – 112.

For possible violations of the rights of the child, please contact the nearest territorial division on working days from 8:00 to 17:00. After working hours, holidays and public holidays – call general helpline 112.

Subjektas, atsakingas už korupcijos prevenciją

Subjektas, atsakingas už korupcijos prevenciją

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos už korupcijos prevenciją atsakingas Vidaus tyrimų skyrius. Ši funkcija yra nustatyta skyriaus nuostatuose ir darbuotojų pareigybių aprašymuose. Vidaus tyrimų skyriaus darbuotojų kontaktinę informaciją, darbuotojų pareigų aprašymus rasite skyriuje Struktūra ir kontaktai. Skyriaus atliekamas funkcijas rasite skyriuje Apie Tarnybą.

Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją – Vidaus tyrimų skyriaus vyriausioji specialistė Jolita Stadalninkaitė, tel. (8 5) 2368711, El. p. jolita.stadalnininkaite@vaikoteises.lt

X