Dėl galimo vaiko teisių pažeidimo kreipkitės į artimiausią teritorinį Tarnybos skyrių – darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. Norėdami pranešti apie galimą vaiko teisių pažeidimą po darbo valandų, nedarbo bei švenčių dienomis kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu – 112.

For possible violations of the rights of the child, please contact the nearest territorial division on working days from 8:00 to 17:00. After working hours, holidays and public holidays – call general helpline 112.

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas yra viena iš Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme nustatytų korupcijos prevencijos priemonių. Antikorupcinio vertinimo metu vertinamas esamas ar numatomas teisinis reguliavimas, jeigu rengiamame teisės akte numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, siekiant nustatyti teisinio reguliavimo trūkumus, galinčius sudaryti sąlygas korupcijai pasireikšti, pasielgti nesąžiningai, neteisingai, neskaidriai, neobjektyviai, taip pat siekiant pagerinti priimamų teisės aktų kokybę.

 Vertinimas atliekamas vadovaujantis :

  1. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio nuostatomis
  2. Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo"
  3. Teisės aktų antikorupcinio vertinimo atlikimo vadovas

(Naujausias parengtas antikorupcinio teisės aktų ar jų projektų vertinimo pažymas ir išvadas rasite lrs.lt )


 

Nuolat atliekamas teisės aktų projektų, reglamentuojančių visuomeninius santykius, kuriuose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, antikorupcinis vertinimas:

1. Įvaikintojų parinkimo komisijos darbo reglamento projekto antikorupcinio vertinimo pažyma 2021-09-08 Nr. AVPR-3

2. Tarnybos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių antikorupcinio vertinimo pažyma 2021-02-03

3. Teisės akto Socialinės globos įstaigoje, šeimynoje ar globos centre globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo projekto antikorupcinio vertinimo pažyma 2021-01-13


 

X