Dėl galimo vaiko teisių pažeidimo kreipkitės į artimiausią teritorinį Tarnybos skyrių – darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. Norėdami pranešti apie galimą vaiko teisių pažeidimą po darbo valandų, nedarbo bei švenčių dienomis kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu – 112.

For possible violations of the rights of the child, please contact the nearest territorial division on working days from 8:00 to 17:00. After working hours, holidays and public holidays – call general helpline 112.

Administracinės paslaugos

Prašymo dėl informacijos gavimo forma

Prašymas dėl duomenų pateikimo (Prašomi duomenys reikalingi pateikti teismui kreipiantis dėl leidimo perleisti nuosavybės teisę į šeimos turtą, šeimos turtą įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į jį) 
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 15 straipsnyje yra įtvirtinta vaiko teisė į gyvenamąsias patalpas. Siekiant užtikrinti tinkamą šios vaiko teisės įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.85 straipsnio 2 dalyje yra numatyta, jog nekilnojamojo daikto, kuris yra šeimos turtas, sandoriams sudaryti būtinas teismo leidimas.

Pažymime, kad šeimos turtu laikomas ne visas šeimai nuosavybės teise priklausantis nekilnojamas turtas, tačiau tik tas, kuriame šeima faktiškai gyvena, nepriklausomai nuo to, ar jis nuosavybės teise priklauso vienam, ar abiems sutuoktiniams (t. y. būste yra deklaruota šeimos narių gyvenamoji vieta arba valstybės įmonėje „Registrų centras“ šis turtas yra deklaruotas kaip šeimos turtas), arba vienintelis sutuoktiniams ar vienam iš sutuoktinių nuosavybės teise priklausantis nekilnojamas turtas.  

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 582 straipsnio 7 dalyje reglamentuojama, kad kai sprendžiamas klausimas, susijęs su vaiko teisėmis, leidimo išdavimo klausimą teismas turi spręsti atsižvelgdamas išimtinai į vaiko interesus. Kai teisme sprendžiamas klausimas dėl leidimo perleisti nuosavybės teisę į šeimos turtą, šeimos turtą įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į jį, teismas, atsižvelgdamas į aplinkybes, turi teisę reikalauti, kad pareiškėjas pateiktų įrodymus, patvirtinančius šeimos turtinę padėtį, duomenis apie perleidžiamą šeimos turtą, duomenis iš valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos apie vaiko tėvus, būsimo sandorio preliminarias sąlygas ir jo įvykdymo galimybes bei vaiko teisių apsaugos galimybes sandorio neįvykdymo atveju ir kitus įrodymus. 

Pažymime, kad kreipiantis į teismą dėl leidimo sudaryti nekilnojamojo turto sandorį (perleisti nuosavybės teisę į jį, įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į jį), Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (toliau - Tarnyba) pažyma gali būti ir nereikalinga. Ši pažyma reikalinga tik tais atvejais, kai teismas, vertindamas prašyme dėl teismo leidimo nurodytą informaciją, nustato, kad papildomai reikalinga Tarnybos pažyma, ir nurodo pareiškėjui ją pateikti.

Prašymas dėl vaiko ugdymosi šeimoje 

Prašymas dėl neteisėtai išvežto ar laikomo vaiko grąžinimo arba dėl teisės matytis su vaiku

Aplication for the return of a child abducted or for rights of access

X