Dėl galimo vaiko teisių pažeidimo kreipkitės į artimiausią teritorinį Tarnybos skyrių – darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. Norėdami pranešti apie galimą vaiko teisių pažeidimą po darbo valandų, nedarbo bei švenčių dienomis kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu – 112.

For possible violations of the rights of the child, please contact the nearest territorial division on working days from 8:00 to 17:00. After working hours, holidays and public holidays – call general helpline 112.

Rekomendacijos

Rekomendacijos

Rekomendacijos dėl vaiko teisės į bylų išnagrinėjimą per įmanomai trumpiausią laiką užtikrinimo 

2019-05-31

Įsakymas dėl rekomendacijų "Dėl vaiko teisės į bylų išnagrinėjimą per įmanomai trumpiausią laiką užtikrinimo" patvirtinimo

2019-05-31

Dėl Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimo, asmeniui, siekiančiam tapti vaiko globėju (rūpintoju) ar įvaikintoju, vertinimo

2018-07-30

Dėl Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatų taikymo

2018-04-03

Dėl informacijos apie galimą įvaikinti vaiką formos (Forma)
2018-03-29 

Įrodymų ir papildomų duomenų rinkimas sprendžiant tarptautinius vaiko globos klausimus

2017-12-29

Dėl tėvų asmeninių ir turtinių ginčų sprendimo klausimų

2017-12-29

Dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų

2017-12-22

Dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų pateikimo

2017-12-22

Rekomendacijos dėl būsimų vaiko globėjų (rūpintojų) veiksmų ieškant globojamo (rūpinamo) vaiko

2017-12-18

Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos sprendžiant tarptautinius vaiko globos klausimus apžvalga

2017-11-30

Dėl ugdymo įstaigų pranešimų apie smurto atvejus savivaldybių administracijų Vaiko teisių apsaugos skyriams (šiuo metu atnaujinama)
2017-10-19 

Dėl nepilnamečių suicidinio elgesio ženklų atpažinimo ir specialistų veiksmų (šiuo metu atnaujinama)
2017-09-26

Dėl neteisėtai iš užsienio valstybės į Lietuvą išvežto ar laikomo vaiko grąžinimo į nuolatinės gyvenamosios vietos valstybę pagal 1980 m. Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų
2017-02-21

Dėl mokinių atostogų 
2017-01-26

X