Dėl galimo vaiko teisių pažeidimo kreipkitės į artimiausią teritorinį Tarnybos skyrių – darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. Norėdami pranešti apie galimą vaiko teisių pažeidimą po darbo valandų, nedarbo bei švenčių dienomis kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu – 112.

For possible violations of the rights of the child, please contact the nearest territorial division on working days from 8:00 to 17:00. After working hours, holidays and public holidays – call general helpline 112.

Multidimensinė šeimos terapija

2014–2021 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS FINANSINIO MECHANIZMO PROGRAMOS „SVEIKATA“ LĖŠOMIS FINANSUOJAMAS PROJEKTAS „MULTIDIMENSINIS POŽIŪRIS Į VAIKŲ IR JAUNIMO ELGESIO PROBLEMAS PER MDFT PROGRAMOS ĮGYVENDINMĄ".

2020-02-24 Tarnyba ir Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ lėšomis finansuojamo projekto „Multidimensinis požiūris į vaikų ir jaunimo elgesio problemas per MDFT programos įgyvendinimą“ LT03-1-SADM-TF-001 (toliau – Projektas) įgyvendinimo sutartį.

 

Kas tai?

Multidimensinė šeimos terapijos programa (toliau – MDFT programa) yra visapusiška, į šeimą orientuota elgesio keitimo programa vaikams ir jauniems žmonėms, kurių elgesys ryškiai besiskiria nuo įprastų amžiaus, kultūros ir etinių normų, nepasiduoda poveikiui, taikomam bendrojo ugdymo aplinkoje, yra socialiai nepriimtinas, delinkventinis, agresyvus, provokuojantis, susijęs su staigiais emocijų pokyčiais, menku savęs vertinimu.

X