Dėl galimo vaiko teisių pažeidimo kreipkitės į artimiausią teritorinį Tarnybos skyrių – darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. Norėdami pranešti apie galimą vaiko teisių pažeidimą po darbo valandų, nedarbo bei švenčių dienomis kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu – 112.

For possible violations of the rights of the child, please contact the nearest territorial division on working days from 8:00 to 17:00. After working hours, holidays and public holidays – call general helpline 112.

Aktualu

Aktualu globojantiems vaikus ir norintiems globoti

Projektų, skirtų NVO paslaugoms globėjams, įtėviams, budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, VVTAĮT atestuotiems asmenims, globos centrų darbuotojams, BVGN darbuotojams teikti, vaiko globai šeimoje ir įvaikinimui viešinti, atrankos konkursas 2022metais

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022–2023 m. vykdomų projektų atrankos konkursų finansavimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-684 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022–2023 m. vykdomų projektų atrankos konkursų finansavimo plano patvirtinimo“, 4 punktą, skelbia Projektų, skirtų nevyriausybinių organizacijų paslaugoms globėjams (rūpintojams), įtėviams, budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnybos) atestuotiems asmenims, globos centrų darbuotojams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams teikti, vaiko globai (rūpybai) šeimoje ir įvaikinimui viešinti, atrankos 2022 metais konkursą.

INFORMACIJA PAREIŠKĖJAMS

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektus, kuriuos įgyvendinant bus teikiamos šios paslaugos: organizuojami renginiai ir seminarai, skirti globėjams (rūpintojams), įtėviams, budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, Tarnybos atestuotiems asmenims, globos centrų darbuotojams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams, siekiant stiprinti arba skatinti vaiko globą (rūpybą) šeimoje ir įvaikinimą Lietuvoje; vaiko globos (rūpybos) šeimoje ir įvaikinimo viešinimas, pasitelkiant tvarias priemones; teikiama metodinė pagalba, konsultacijos, organizuojamos savitarpio pagalbos grupės ir vykdomos supervizijos Tarnybos atestuotiems asmenims, globos centrų darbuotojams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams; stiprinama organizuojant vaiko globą (rūpybą) dalyvaujančių institucijų specialistų kompetencija.

Konkursui numatyta skirti – 75 000 Eur (septyniasdešimt penki tūkstančiai) eurų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma.

Mažiausia vienam projektui galima skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma –       5 000 (penki tūkstančiai) eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma –      8 000 (aštuoni tūkstančiai) eurų.

KONKURSO BŪDU FINANSUOTINOS PROJEKTŲ VEIKLOS

1. mokymai Tarnybos atestuotiems asmenims, bendruomeninių vaikų globos namų ir globos centrų darbuotojams;

2. individualios konsultacijos, supervizijos Tarnybos atestuotiems asmenims, bendruomeninių vaikų globos namų ir globos centrų darbuotojams;

3. mokymai įtėviams, globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams ir šeimynų dalyviams;

4. individualios konsultacijos, supervizijos įtėviams, globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams ir šeimynų dalyviams;

5. renginiai (seminarai, konferencijos, apskritojo stalo diskusijos, sociokultūriniai renginiai) įtėviams, globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams ir šeimynų dalyviams, Tarnybos atestuotiems asmenims, bendruomeninių vaikų globos namų, globos centrų darbuotojams;

6. vykdomų veiklų viešinimas (privaloma veikla).

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Paraiškos teikiamos nuo 2021 m. spalio 13 d. iki 2021 m. lapkričio 12 d. (imtinai).24.00  val.

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu Microsoft Word formatu ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikta .pdf formatu. Paraiška ir Nuostatų 21 punkte nurodyti dokumentai privalo būti pateikti vienu .pdf formato dokumentu. Paraiška su dokumentais gali būti pateikiama naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, kur paraiška ir kiti dokumentai būtų prieinami iki konkurso pabaigos.

Paraiškos turi būti siunčiamos vienu elektroniniu laišku kartu su Nuostatų 21 punkte nurodytais dokumentais, adresu gimk_konkursui@socmin.lt

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikiamos telefonais: +370 652 172 86, +370 620 146 36, taip pat el. paštu gimk_konkursui@socmin.lt  

Konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., paskutinę paraiškų teikimo dieną iki 14.00 val.

Informacija apie viešąją konsultaciją bus paskelbta pagal poreikį.

KONKURSO DOKUMENTAI:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/040b89302a8311ecad73e69048767e8c

 

Kviečiame įmones dalyvauti Nacionalinių atsakingo verslo apdovanojimų 2021 konkurse

Kasdienėje savo veikloje socialinės atsakomybės principus taikančios įmonės kviečiamos dalyvauti Nacionalinių atsakingo verslo apdovanojimų konkurse ir iki spalio 11 d. teikti paraiškas.

Šių metų konkurse varžomasi dėl penkių nominacijų: „Metų darbovietė“, „Metų bendruomeniškiausia įmonė“, „Aplinkai draugiškiausia įmonė“, „Palankiausią emocinę aplinką kurianti įmonė“ ir „Šeimai palankiausia darbovietė“.

Išskirtinį dėmesį visuomenei, darbuotojams ir aplinkai pademonstravusi įmonė, 2021 m. prisidėjusi prie socialinės atsakomybės principų taikymo savo veikloje, bus pagerbta prestižine nominacija „Metų socialiai atsakinga įmonė“. Šis apdovanojimas skiriamas verslo subjektui, pateikusiam paraiškas į kelias ar visas nominacijas ir pasiekusiam didelę pažangą visose socialinės atsakomybės srityse.

Konkurso dalyviai kviečiami teikti paraiškas ir laimėti vieną ar kelias nominacijas. Kiekviena iš šių nominacijų skirstoma į tris kategorijas, atskirai apdovanojant: labai mažas ir mažas įmones (iki 49 darbuotojų), taip pat vidutines (50–249 darbuotojų) bei dideles įmones (nuo 250 darbuotojų).

Įmonės kviečiamos teikti paraiškas iki 2021 m. spalio 11 d. imtinai elektroniniu paštu post@socmin.lt.

Paraiškų formos:

Metų darbovietė

Metų bendruomeniškiausia įmonė

Aplinkai draugiškiausia įmonė

Palankiausią emocinę aplinką kurianti įmonė

Šeimai palankiausia darbovietė

Daugiau informacijos apie apdovanojimus teikia Socialinio dialogo skyrius (Liudvika Gražulienė, tel. +370 6 87 29 395, el. p. liudvika.grazuliene@socmin.lt).

Apie Nacionalinius atsakingo verslo apdovanojimus

Nacionalinis atsakingo verslo apdovanojimas (NAVA) – tai nuo 2008 m. vykdoma valstybės institucijų iniciatyva Lietuvoje, kuria siekiama didinti žinomumą apie įmonių socialinės atsakomybės naudą verslui, valstybei ir kiekvienam žmogui bei skatinti šalies įmones diegti socialinės atsakomybės principus savo veikloje.

Šis konkursas skatina gerąją įmonių konkurenciją ne siekiant pelno, o didinant savo socialinę atsakomybę. Nuo 2013 m. šiuos apdovanojimus organizuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Aplinkos ministerija kartu su socialiniais partneriais.

Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo nominacijos ir kategorijos, konkurso organizavimo, paraiškų vertinimo ir atrankos, vertinimo komisijos darbo organizavimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. birželio 3 d. įsakymu patvirtintuose Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo nuostatuose.


 

Vaiko globa
Keturi žingsniai link vaiko globos

Kasmet vis daugiau ir daugiau asmenų bei šeimų nusprendžia tapti globėjais ar įtėviais. Nepaisant to, iki šiol jų labai trūksta – apie 1,5 tūkst. įvairaus amžiaus šalies vaikų kasmet lieka globos institucijų priežiūroje. Kokių žingsnių imtis norint pradėti globoti vaiką?


 

Transporto priemonių aukcionas
Transporto priemonių aukcionas

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia nusidėvėjusio, nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti materialinio turto viešą pardavimo aukcioną

Aukcione bus parduodamos nebetinkamos eksploatacijai transporto priemonės – lengvieji automobiliai (jų aprašą galite rasti ČIA). Visi automobiliai (14 vnt.) bus parduodami sujungus juos į vieną parduodamą turtinį kompleksą už 3500 Eurų. Minimalus kainos didinimo intervalas – 50 Eur.

Parduodami automobiliai yra skirtingose Lietuvos vietose ir nebus suvežti į vieną vietą. Turto buvimo vietos nurodytos sąraše. Parduodamą turtą galima apžiūrėti nurodytose turto buvimo vietose iki 2021 m. gegužės  25 d., darbo  dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. Būtinas išankstinis susitarimas su Sąraše  nurodytu kontaktiniu asmeniu.

Aukcionas įvyks 2021 m. gegužės 27 d. (ketvirtadienį) 10.00 val. per MS „Teams“ platformą ir bus įrašomas. Atsižvelgiant į tai, rekomenduojame prieš renginį pasitikrinti interneto ryšį, mikrofono bei vaizdo kameros veikimą. Taip pat, siekdami užtikrinti sklandžią renginio eigą, prašome gerbti kitus dalyvius bei, jų pranešimų/pasisakymų metu, savo mikrofoną laikyti išjungtą. Galiausiai, atkreipiame Jūsų dėmesį, kad aukciono dalyviai MS „Teams“ priemonėmis galės matyti kitų šiame renginyje dalyvaujančių dalyvių vardus bei pavardes, taip pat vaizdo/garso duomenis, jei atitinkamas dalyvis pasirinks kompiuterinėje programoje šiuos duomenis skelbti. Todėl dalyviai, prisijungdami prie šio posėdžio per MS „Teams“ programą, kartu patvirtina, kad sutinka su aukščiau nurodytomis renginio vykdymo ir dalyvavimo jame sąlygomis, taip pat su posėdžio vaizdo ir garso įrašo (ar tik garso) darymu. Pranešame, kad įrašas bus saugomas 10 dienų ir vėliau bus ištrintas. Plačiau apie asmens duomenų tvarkymą galite sužinoti kreipdamiesi į atsakingą asmenį.

Pirmajam aukcionui neįvykus, neparduotas turtas bus parduodamas kitame aukcione tokia pat tvarka 2021-06-03, 10.00 val.

Atsakingas asmuo – Raimundas Idas, Mob. tel. 8 618 16887, El. p. raimundas.idas@vaikoteises.lt

Visi norintys dalyvauti aukcione iki 2021-05-25 atsakingam asmeniui nurodytu elektroniniu pašto adresu  turi pateikti:

  1.  Prašymą dalyvauti aukcione (laisva forma, toje pačioje  el. žinutėje);
  2. Tapatybę įrodančio dokumento, o juridiniai asmenys įmonės registravimo ar jį atitinkančio dokumento kopijas.
  3. Įgaliojimo kopiją, jei pirkėjas atstovaujamas.

 

Registruojant tiesioginio aukciono dalyvį, jam suteikiamas tiesioginio aukciono dalyvio numeris.

Nuoroda prisijungimui prie aukciono per MS „Teams“ platformą bus išsiųstos el. paštu tik pateikusiems visus reikiamus dokumentus, atsakant jiems į  laiškus su prašymais dalyvauti aukcione. Pateikusiems ne visus dokumentus prisijungimo nuorodos nesiųsime.   

Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma per 3 (tris) darbo dienas pavedimu į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos a.s. LT907300010158839719, AB Swedbank,  įmonės kodas – 188752021.

Aukciono laimėtojui visi dokumentai įrodantys jo teisę į įsigytą turtą bus perduoti ne vėliau kaip per tris darbo dienas ir tik pilnai sumokėjus už įsigytą turtą.

Nupirktą turtą, iš jo buvimo vietų, laimėtojai išsigabena patys per 10 kalendorinių dienų. Aukciono rengėjas už parduoto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.


 

Tapk Vaikų tarybos nariu
Tapk VAIKŲ TARYBOS nariu!

Tapk Vaikų tarybos nariu!

 

Kelk klausimus ir vaiko teisių apsaugos temomis diskutuok su politikos, kultūros, švietimo, sveikatos bei kitais visuomenės atstovais. Tapęs Vaikų tarybos nariu, teik Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai siūlymus, rekomendacijas, būk šios Tarnybos patarėju, o svarbiausia –

atstovauk visų Lietuvos vaikų balsui!

 

Kviečiame 7-16 metų vaikus kandidatuoti į Vaikų tarybą.

 

Net 15 labiausiai motyvuotų kandidatų turės unikalią progą dirbti Tarnybai patariančioje komandoje, galės tiesiai vaikų gerovės specialistams išsakyti tikruosius vaikų rūpesčius ir problemas.

 

Šios išskirtinės patirties metu kiekvienas Vaikų tarybos narys prisidės prie visų Lietuvos vaikų gerovės.

 

Jeigu gali ir nori, mes laukiame Tavęs: būkime partneriai, būkime draugai, dirbkime kartu!

 

 

Svarbu žinoti

 

+ Vaikų taryba renkama 2 metų kadencijai. Planuojami mažiausiai 8 tarybos posėdžiai, kuriuose dalyvausi.

 

+ Posėdžiai bus produktyvūs, įdomūs ir naudingi, nes juose dalyvaus įvairių sričių specialistai, žinomi ir daug pasiekę ekspertai, kuriems galėsi išsakyti savo lūkesčius ar nuogąstavimus.

 

Diskusijoms ir problemų aptarimui posėdžių moderatoriai pasitelks interaktyvias, žaismingas, dar nebandytas priemones ir formas, kurios Tau tikrai patiks!

 

Dalis posėdžių bus organizuojami nuotoliniu būdu, o jei vyks gyvai, Tau nereikės rūpintis kaip pas mus atvyksi: Tavo kelione į posėdžius ir visa dienos programa pasirūpinsime mes!

 

Nesvarbu, tau 8 ar 16 metų. Svarbu, kad turi noro ir motyvacijos išsakyti, kas Tau ir Tavo bendraamžiams kelia nerimą, kokias problemas matai, ko trūksta, ar yra per daug, gal ką nors keistum arba imtumeisi naujų sprendimų vaiko teisių užtikrinimo temoje.

 

 

Ką reikia padaryti?

 

+ Sukurti prisistatymo filmuką ir siųsti jį mums, UŽPILDŽIUS ŠIĄ ANKETĄ.

 

+ Anketą atsiųsti iki 2021 m. birželio 1 dienos.

 

Vaikai į tarybą kviečiami kandidatuoti savanoriškais tikslais ir turi turėti savo tėvų ar globėjų (atstovų pagal įstatymą) sutikimą. Sutikimo forma

 

 

Jei Tau rūpi, nedelsk – gal TU esi tas, kurio balsas jau netrukus atstovaus visiems Lietuvos vaikams!

 

 

Vaikų tarybos veiklos nuostatai.

 

Tapk Vaikų tarybos nariu


 

Ligos išmokos nesergančio vaiko priežiūrai pasibaigus mokinių atostogoms: ką svarbu žinoti
Ligos išmokos nesergančio vaiko priežiūrai pasibaigus mokinių atostogoms: ką svarbu žinoti

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kokiais atvejais tėvai gali gauti ligos išmokas už nesergančio vaiko priežiūrą ir ką reikia padaryti, kad ši išmoka po mokinių atostogų būtų mokama ir toliau.

Kitą savaitę šalies mokyklose bus mokinių atostogos. Atostogų metu, kaip įprasta, ugdymas vykdomas nebus, todėl pradinių klasių mokinių tėvams nereikės padėti savo atžaloms mokytis nuotoliniu būdu. Kaip ir iki šiol per mokinių atostogas ligos išmokos už nesergančio vaiko priežiūrą mokamos nebus, tačiau nedarbingumo pažymėjimai galios.

Jeigu vienam iš tėvų nedarbingumo pažymėjimas nesergančio vaiko priežiūrai buvo išduotas ilgesniam laikotarpiui, pavyzdžiui, 60 dienų, pasibaigus atostogoms jis tęsis iki numatyto nedarbingumo pažymėjimo termino pabaigos, o ligos išmoka bus ir toliau mokama. 

Jeigu nedarbingumo pažymėjimas nesergančio vaiko priežiūrai buvo išduotas trumpesniam laikotarpiui ir galiojimas baigsis per mokinių atostogas, o po jų vėl iškyla poreikis prižiūrėti nesergantį vaiką,  dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo pakartotinai reiktų kreiptis į šeimos gydytoją.

Nemažai daliai tėvų nedarbingumo pažymėjimas nesergančio vaiko priežiūrai išduotas 60 dienų laikotarpiui. Jeigu suėjus šiam terminui vaikai mokytis į mokyklos suolus nesugrįš, o ugdymas bus tęsiamas nuotoliniu būdu, tėvai dėl nedarbingumo pažymėjimo pratęsimo turės pakartotinai kreiptis į šeimos gydytoją. Nedarbingumo pažymėjimai gali būti išduodami ir atgaline tvarka, bet ne daugiau nei už 5 darbo dienas.

Kai karantino metu atsiranda būtinybė prižiūrėti darželinuką, priešmokyklinuką, pradinuką ar pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo programą besimokantį vaiką su negalia dirbantiems tėvams, globėjams, seneliams gali būti mokamos ligos išmokos. Ligos išmoka už nesergančio vaiko priežiūrą siekia 65,94 proc. nuo darbo užmokesčio „ant popieriaus“.

Šiuo metu galiojantį nedarbingumo pažymėjimą šeimos nario priežiūrai turi apie 20 tūkst. asmenų, kai per pirmąjį karantiną tokių būdavo 50–60 tūkst. Nemaža dalis tėvų prisitaikė prie karantino sąlygų, derina darbą nuotoliniu būdu ir atžalų priežiūrą, dalis jų – naudojasi galimybe vaikus leisti darželius.


 

NVSC atsako į dažniausius klausimus dėl vaikų izoliacijos
NVSC atsako į dažniausius klausimus dėl vaikų izoliacijos

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) atsako į dažniausiai epidemiologinę diagnostiką atliekantiems specialistams dėl vaikų izoliacijos užduodamus klausimus. 

Vaikas dėl turėto rizikingo kontakto buvo izoliuotas nuo gruodžio 18 d. Gruodžio 23 d. vaikui patvirtinta COVID-19. Kada vaikas bus laikomas pasveikusiu?

Dėl to, kiek užsikrėtęs vaikas turi būti izoliuotas, taip pat, kada bus laikomas pasveikusiu, sprendžia gydantis gydytojas, o ne NVSC specialistai. Įprastai, jei žmogus serga lengva arbe besimptome forma, jis pasveikusiu bus laikomas po 10 dienų nuo simptomų atsiradimo pradžios arba, jei atvejis besimptomis – po 10 nuo nosiaryklės ir ryklės tepinėlio, kurį ištyrus PGR metodu buvo aptiktas koronavirusas, paėmimo dienos. 

Tačiau kiekvienas atvejis individualus, dėl kurio ir sprendžia gydantis gydytojas, o ne NVSC specialistai.  

Tai kada dėl izoliacijos sprendžia NVSC?

NVSC specialistai dėl izoliacijos sprendžia tais atvejais, kai reikia izoliuoti ne užsikrėtusius, bet sąlytį turėjusius asmenis. Pavyzdžiui, užsikrėtusio vaiko šeimos narius, bendraklasius, kurie turėjo rizikingą kontaktą. 

Dėl rizikingą sąlytį turėjusių izoliacijos šeimos gydytojai nesprendžia. 

Kas turi izoliuotis tokiu atveju, jei vaikui gruodžio 23 d. patvirtinta COVID-19 liga? 

Izoliuotis 14-lika dienų privalo visi, kurie turėjo didelės rizikos sąlytį, t. y. bendravote ilgiau kaip 15 min. mažesniu nei 2 m atstumu, turėjote tiesioginį sąlytį su jo kūno skysčiais, turėjote tiesioginį fizinį sąlytį (pvz., rankos spaudimą). Dienos, kada asmuo yra pavojingas (t. y. platiną virusą) ir kuriomis sąlytis gali būti laikomas didelės rizikos, skaičiuojamos taip:

·    Jeigu asmuo turi simptomus – 72 val. iki simptomų atsiradimo pradžios ir 10 dienų po simptomų atsiradimo pradžios.
·    Jeigu neturi simptomų – 72 val. iki tepinėlio, kuris buvo teigiamas, paėmimo ir 10 dienų po tepinėlio paėmimo.

Tai, jeigu vaikui simptomai pasireiškė gruodžio 21 d., nuo kada turiu izoliuotis?

Izoliacija bus skaičiuojama nuo gruodžio 21 d. iki sausio 3 d. imtinai. 

O kaip tokiu atveju, jei vaikui simptomai pasireiškė gruodžio 21 d., tačiau vaikas yra 6-erių metų ir negali pats savimi pasirūpinti?

Tokiu atveju vienas iš tėvų turi prižiūrėti užsikrėtusį vaiką. Tai reiškia, kad vienas iš tėvų gyvena kartu vienoje patalpoje su užsikrėtusiuoju, tad tėtis, mama arba globėjas visą laiką turi sąlytį su užsikrėtusiu vaiku.  

Dėl šios priežasties 14-likos dienų izoliacija vienam iš tėvų, kuris nuolat būna su vaiku, pradedama skaičiuoti nuo dienos, kai vertinama, jog baigiasi užkrečiamasis vaiko periodas. Paskutiniu kontaktu laikoma 10-ta ligos diena, kuri, vertinama, teoriškai yra paskutinė užkrečiamojo periodo diena.

Dėl to tokiu atveju vienam iš tėvų izoliacija bus skaičiuojama pagal formulę 10+13, t. y. nuo gruodžio 21 d. iki sausio 11 d. imtinai. 

Tai reiškia, kad skirtingi izoliacijos terminai taikomi vienam iš tėvų, kuris prižiūrės savimi negalintį pasirūpinti vaiką, o kitam – kitoks izoliacijos terminas?

Taip. Kadangi vienas iš tėvų bus nuolatiniame kontakte su užsikrėtusiu vaiku jam galios sąlyga, kad jis izoliuojasi su vaiku iki 10 jo ligos dienos ir dar 13 dienų po to. 

Kitas tėvas turi izoliuotis atskirai, tad jam izoliacija bus skaičiuojama nuo paskutinės sąlyčio dienos, t. y. dažniausiai dienos, kada sužinomas testo rezultatas. 

Tai reiškia, kad tik vienam iš tėvų turėtų būti taikomas ilgesnis izoliacijos terminas, ne abiem?

Taip, vienas iš tėvų turi prižiūrėti užsikrėtusį vaiką, kitas – privalo izoliuotis atskirai ir jam taikomas 14-likos dienų nuo paskutinio kontakto izoliacijos terminas.  

Kaip izoliuojama tokiu atveju, jei vienišas užsikrėtęs tėvas, mama ar globėjas turi prižiūrėti nesergantį vaiką, o kitų asmenų, galinčių pasirūpinti vaiku, nėra?

Tokiu atveju vaikui, kuris gyvena su užsikrėtusiu asmeniu, izoliacija bus skaičiuojama pagal formulę 10+13, t. y. vaikas izoliuojasi iki 10 sergančio tėvo, mamos ar globėjo ligos dienos ir dar 13 dienų po to.

Ar izoliacijos forma 10+13 gali būti taikoma tuo atveju, jei serga vienas iš tėvų, o kitas yra sveikas ir gali pasirūpinti vaikais?

Negali. Tokiu atveju, jei yra sveikų asmenų, kurie gali prižiūrėti vaikus, taip ir turėtų būti daroma. 

O kaip tokiu atveju, jei namuose vienas vaikas susirgo gruodžio 18 d., jam infekcija patvirtinta gruodžio 21 d., visi kiti šeimos nariai buvo izoliacijoje, tačiau gruodžio 23 d. susirgo ir antrasis vaikas?

Žmogus turi izoliuotis po kiekvieno rizikingo kontakto su užsikrėtusiuoju koronavirusine infekcija. Tad tokiu atveju, šeimos nariams, kurie turėjo rizikingą kontaktą su antruoju užsikrėtusiu vaiku, bus perskaičiuojamas izoliacijos laikas, t. y. bus vertinama, kada buvo paskutinė sąlyčio diena ir įskaitant ją bus perskaičiuojamas 14-likos dienų laikotarpis.

Tai reiškia, kad, jei tėvai bus turėję kontaktą su vaiku gruodžio 23 d., kuomet pasireiškė simptomai, jiems izoliacija bus perskaičiuota iki sausio 5 d. imtinai, nepaisant, kad dėl sąlyčio su pirmuoju vaiku izoliacija turėjo baigtis anksčiau.  

Išimtis numatyta tik tiems, kurie patys yra persirgę COVID-19 – tris mėnesius nuo susirgimo jiems izoliuotis nereikia, net ir turėjus didelės rizikos sąlytį.

Ar gali didelės rizikos sąlytį turėjusieji susitrumpinti izoliaciją?

Galimybė sutrumpinti izoliacijos laiką numatyta tik tam tikroms asmenų grupėms, t. y. medikai, pareigūnai, aukščiausi valstybės pareigūnai (https://nvsc.lrv.lt/lt/visuomenei/nvsc.lrv.lt/sutrumpinti). Visiems kitiems galioja 14 d. izoliacijos laikotarpis, tad susitrumpinti izoliacijos laiko galimybės nėra.

Ar galima keisti izoliacijos vietą?

Taip, galima. Izoliuotas asmuo turi kreiptis į NVSC ir gauti leidimą nuvykti į kitą izoliavimo vietą, jei asmuo dėl tam tikrų priežasčių ją turi pakeisti (leidimas išduodamas tik nuvykimui į izoliacijos vietą). Tą būtina padaryti NVSC interneto svetainėje.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro informacija


 

Nuo metų pradžios – didesnės socialinės išmokos
Nuo metų pradžios – didesnės socialinės išmokos

Nuo 2021 metų pradžios didėja baziniai socialinių išmokų dydžiai, o kartu ir piniginė socialinė parama nepasiturintiems žmonėms, šalpos pensijos, mokamos neįgaliesiems, našlaičiams ar minimalaus socialinio draudimo stažo nesukaupusiems senjorams, tikslinės kompensacijos neįgaliesiems su specialiaisiais poreikiais.

„Didėjant baziniams socialinių išmokų dydžiams, kartu auga ir įvairios išmokos patiems pažeidžiamiausiems šalies gyventojams: skurdą patiriantiems žmonėms, senjorams, vaikams, žmonėms su negalia ir kitiems. Tikimės, kad po truputį augančios išmokos, prisidės prie sunkiausiai besiverčiančių gyventojų nepritekliaus ir atskirties mažinimo“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

 

Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigalioja šie baziniai socialinių išmokų dydžiai:

  • BAZINĖS SOCIALINĖS IŠMOKOS DYDIS – 40 eurų (2020 m. – 39 eurai)

Padidinus šį dydį, atitinkamai padidės nuo jo priklausančių išmokų dydžiai: vienkartinė išmoka vaikui, išmoka vaikui, išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui, vienkartinė išmoka nėščiai moteriai, globos (rūpybos) išmoka, vienkartinė išmoka įsikurti, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui, išmoka įvaikinus vaiką, vaiko laikinosios priežiūros išmoka, laidojimo pašalpa, parama palaikams parvežti, artistų kompensacinė išmoka, vaikų išlaikymo išmoka, socialinė parama mokiniams.

Tokias išmokas, kompensacijas ir socialinę paramą gauna apie 600 tūkst. žmonių.

 

  • ŠALPOS PENSIJŲ BAZĖS DYDIS – 143 eurai (2020 m. – 140 eurų)

Padidinus šį dydį, šalpos išmokos, priklausomai nuo išmokos rūšies ir gavėjų kategorijos, padidės nuo 1,5 euro (šalpos našlaičių pensija) iki 6,75 euro (šalpos neįgalumo pensija asmenims, netekusiems 100 procentų darbingumo iki 24 metų amžiaus).

Šalpos išmokos užtikrina minimalias pajamas neįgalumo ar senatvės atvejais jokių pajamų negaunantiems arba labai mažas pajamas gaunantiems asmenims.

Tai palies apie 60 tūkst. gaunančių šalpos pensijas: našlaičius, vaikus su negalia, nuo vaikystės neįgalius suaugusius asmenis, kitus neįgaliuosius ir senatvės pensijos amžiaus sulaukusius žmones, kurie nesukaupė minimalaus stažo valstybinei socialinio draudimo pensijai gauti.

 

  • TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ BAZĖS DYDIS – 120 eurų (2020 m. – 117 eurų)

Padidinus tikslinių kompensacijų bazės dydžius, žmonėms, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, tikslinė kompensacija padidės 3,3 euro, o tiems, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, – 1,8 euro.

Tiems, kam nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, tikslinė kompensacija padidės 7,8 euro, o kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis – 5,7 euro.

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos, paskirtos iki 2018 m. gruodžio 31 d., padidės 1,5–3 eurais. Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos, paskirtos iki 2018 m. gruodžio 31 d., padidės 7,5 euro.

Tokias kompensacijas šalyje gauna apie 93 tūkst. asmenų.

 

  • VALSTYBĖS REMIAMŲ PAJAMŲ DYDIS – 128 eurai (2020 m. – 125 eurai)

Padidinus valstybės remiamų pajamų dydį, vidutinis socialinės pašalpos dydis padidės nuo 85,5 iki 87,6 euro.

Šis dydis aktualus nustatant piniginę socialinę paramą nepasiturintiems žmonėms, teisę į socialinę paramą mokiniams, papildomą išmoką vaikui, paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti bei kitą socialinę paramą. 

Tikslinės kompensacijos neįgaliesiems


 

 

 

Atmintinė tėvams / vienam iš tėvų, kreipiantis į Tarnybos teritorinius skyrius dėl vaiko teisės bendrauti su skyriumi gyvenančiu tėvu užtikrinimo
Atmintinė tėvams / vienam iš tėvų, kreipiantis į Tarnybos teritorinius skyrius dėl vaiko teisės bendrauti su skyriumi gyvenančiu tėvu užtikrinimo

Nesant teismo sprendimo, kuriuo nustatyta vaiko bendravimo su skyrium gyvenančiu tėvu / motina tvarka  ar nepriimta nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo:

1.    tėvai supažindinami su teisiniu reglamentavimu dėl tėvo / motinos bendravimo su vaiku tvarkos, vaiko teise bendrauti su abiem tėvais, išaiškinamos vaiko tėvų teisės ir pareigos, galima teisinė atsakomybė už netinkamą tėvų valdžios įgyvendinimą;

2.    organizuojami pokalbiai su tėvais (derinamas laikas telefonu, išsiunčiami kvietimai ir pan.), orientuojant juos į vaiko poreikių bendrauti su abiem tėvais supratimą;

3.    išklausoma abiejų tėvų nuomonė dėl skyrium gyvenančio tėvo / motinos bendravimo su vaiku galimai kylančių sunkumų, aptariamos kiekvieno tėvo / motinos bendravimo su vaiku galimybės, išklausoma vaiko nuomonė (esant poreikiui, siūlytina naudoti 2014-10-20 Tėvų galimybių ir gebėjimų užtikrinti vaiko poreikių patenkinimą klausimyną; vaiko nuomonės išklausymas turi būti fiksuojamas pildant Tarnybos direktoriaus 2019-06-14 įsakymu Nr. BV-201 patvirtintą pavyzdinę Vaiko nuomonės išklausymo akto formą); siekiama išsiaiškinti vaiko norus ir galimybes bendrauti su tėvu / motina (popamokinė veikla, užimtumas, galimybė paruošti pamokas, sveikatos problemos, santykiai su tėvu / motina ir kt.);

4.    siūloma tėvams pateikti savo pageidaujamą bendravimo su vaiku tvarką. Esant ginčui, siūloma spręsti abipusiu susitarimu atsižvelgiant į geriausius vaiko interesus;

5.    tarpininkaujama atstovams pagal įstatymą ieškant geriausių sprendimų dėl vaiko interesų užtikrinimo bei sudaroma laikina bendravimo tvarka tėvų bendru susitarimu. Tėvams pasiekus bendrą susitarimą, jis šalių pasirašomas ir išaiškinama geranoriška jo vykdymo tvarka;

6.    įspėjama dėl nepilnamečio vaiko neįtraukimo į tarpusavio konfliktus (paaiškinamos neigiamos pasekmės vaiko raidai, savijautai, primenama tėvų pareiga – užtikrinti geriausius vaiko interesus, nepažeisti jo teisių, nenaudoti smurto ir t.t.), pasiūloma susipažinti su informacija (patarimais) interneto svetainėje www.pagalbavaikams.lt, skyriuje „tėvų skyrybos“, kreiptis vaiko tėvams psichologinės pagalbos (dėl patiriamų išgyvenimų) ir (arba) į vaiko psichologą, kuris padėtų vaiko tėvams suprasti kaip tinkamai elgtis su vaiku, geriau suvokti vaiko poreikius, išgyvenimus, išklausyti pozityvios tėvystės mokymo kursus, ar kreiptis į mediatorių, siekiant priimti geriausiai vaiko interesus atitinkančius sprendimus; įspėjama dėl galimų apribojimų bendrauti su vaiku, jeigu tai reikalinga vaiko interesams užtikrinti.

7.     tėvams išaiškinama, kad esant ginčui, tik teismas priima sprendimus dėl vaiko bendravimo su skyrium gyvenančiu tėvu / motina tvarkos nustatymo, kurie yra privalomai vykdytini Lietuvos Respublikos teritorijoje, taip pat priverstinė teismo sprendimų vykdymo tvarka, galimos teisinės pasekmės;

8.    paaiškinama galimybė ginčo atveju kreiptis į teismą jei geranoriškai nesutariama dėl vaikų bendravimo su abiem tėvais tvarkos (kreipimosi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, bendravimo tvarkos keitimo, ir kt.), siūloma savivaldybėse teikiama nemokama teisinė konsultacija;

9.    paaiškinama privalomosios ikiteisminės mediacijos šeimos bylose procedūra, informuojama, kad dėl detalesnės informacijos gali būti kreipiamasi į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą;

10.  gavus vaiko tėvų kreipimąsi / prašymą / skundą dėl jų sutartos bendravimo tvarkos būdų / formų (susitarimų nesilaikymo, susitarimų pažeidimų, esant dėl to vaiko tėvų ginčui), bet kai nėra pažeista vaiko teisė matytis ir bendrauti su tėvu / motina ir / ar kai procedūriniai susitarimų pažeidimai nepažeidžia kitų vaiko teisių ir geriausių interesų (Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo (toliau – VTAPĮ) II skyrius), kreipimasis / prašymas / skundas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Prašymų ir skundų nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo Tarnyboje taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2018-06-19 įsakymu Nr. BV-91 (su vėlesniais pakeitimais) nustatyta tvarka ir terminais;

11.  gavus pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą atliekami VTAPĮ 36 str. nurodyti veiksmai;

12.  atlikus vaiko situacijos vertinimą, bet nenustačius vaiko teisių pažeidimų (nenustačius būtinybės vertinti pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikį ir nenustačius vaiko apsaugos poreikio), tačiau įžvelgiant tam tikros pagalbos poreikį arba jei apie tokį poreikį išsako vaikas ir (ar) vaiko atstovai pagal įstatymą, vadovaujantis Vaiko situacijos vertinimo tvarkos aprašo 23 p., Atvejo vadybos tvarkos aprašo IV skyriumi, raštu kreipiamasi į vaiko gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos skyrių, atsakingą už socialinių paslaugų teikimą, perduodant socialinių paslaugų poreikį pagrindžiančią informaciją.

Jeigu nagrinėjant pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą, priimtas sprendimas neatlikti vaiko situacijos vertinimo, tačiau įžvelgiant tam tikros pagalbos poreikį arba jei pagalbos poreikį išsako vaikas ir (ar) vaiko atstovai pagal įstatymą, informacija apie pagalbos gavimo galimybes, suteikiama vaikui ar (ir) vaiko atstovams pagal įstatymą;

13.  vykstant tęstiniams tėvų ginčams dėl vaiko teisės bendrauti su skyriumi gyvenančiu tėvu užtikrinimo, aiškinamasi ir vertinama, ar abiejų tėvų, kitų vaiko artimųjų elgesys, ar jų tarpusavio bendravimas atitinka geriausius vaiko interesus, aktyviai siekiama visų ginčo baigtimi suinteresuotų šalių bendradarbiavimo, konsultuojama ir aktyviai tarpininkaujama sprendžiant tėvų tarpusavio nesutarimus, aktyviai padedama jiems surasti sprendimus, ieškoma kitų veiksmingų priemonių, kurios užtikrintų pagalbos šeimai specialistų ir tėvų tarpusavio bendradarbiavimą, tiesioginį ir nuolatinį skyrium gyvenančio tėvo / motinos bendravimą su vaiku;

14.   Aktyviai siekiama bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo tikslo – užtikrinti pastovų ir tiesioginį vaiko ir skyrium gyvenančio tėvo (motinos) kontaktą, taip įgyvendinant vaiko teisę į šeimos ryšius. Tinkamas bendravimo su vaiku tvarkos vykdymas apima ne tik susilaikymą nuo aktyvių veiksmų, darančių vykdymą negalimą, bet ir pareigą imtis reikiamų priemonių, kad būtų realiai įgyvendinamas vaiko ir skyrium gyvenančio tėvo (motinos) kontaktas, jų tarpusavio ryšio atkūrimas ir palaikymas. Bendravimo su vaiku tvarkos nevykdymas galimas ne tik aktyviais tėvo (motinos), su kuriuo gyvena vaikas, veiksmais, kliudančiais skyrium gyvenančiam tėvui (motinai) bendrauti su vaiku, bet ir nesikooperavimu, t. y. aktyviais veiksmais neskatinant vaiko ir tėvo (motinos) bendravimo.

15.  Paaiškinama, kad vieno iš tėvų kliudymas skyrium gyvenančiam tėvui ar motinai bendrauti su vaiku gali būti vertinamas kaip vaiko teisių pažeidimas ir vieno iš tėvų, kuriam kliudoma bendrauti, teisių pažeidimas, taip pat kaip netinkamas tėvų valdžios įgyvendinimas (piktnaudžiavimas tėvų valdžia) ir esant Lietuvos Respublikos administracinio nusižengimo kodekse nustatytiems pagrindams, vaiko atstovams pagal įstatymą gali būti taikoma administracinė atsakomybė už trukdymą / nesudarymą sąlygų skyrium gyvenančiam tėvui / motinai bendrauti su vaiku ir dalyvauti jo auklėjime;

Kai teismas yra priėmęs sprendimą dėl vaiko bendravimo su skyrium gyvenančiu tėvu / motina tvarkos ar nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo:

1.    tėvai supažindinami su teisiniu reglamentavimu dėl tėvo / motinos bendravimo tvarkos su vaiku, jo teise bendrauti su abiem tėvais, išaiškinamos vaiko atstovų pagal įstatymą teisės ir pareigos, tėvų valdžios turinys, atsakomybė, galimas apribojimų taikymas bendravimui su vaiku, jeigu tai reikalinga vaiko interesams užtikrinti;

2.    išaiškinamas teismų sprendimų privalomumo principas - įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tėvams paaiškinama, kad teismas nustato tokią bendravimo tvarką, kokia ji galima pagal esamą situaciją, o  teismo sprendimas dėl bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo neįgyja res judicata (galutinis teismo sprendimas) galios ir dėl jo pakeitimo tėvas ar motina gali kreiptis ateityje, t. y. pasikeitus ir / ar atsiradus aplinkybėms, dėl kurių nustatytos bendravimo tvarkos neįmanoma vykdyti arba nustatytai tvarkai nebeatitinkant geriausių vaiko interesų ( CK 3.175 straipsnio 3 dalis );

3.    Išaiškinamas teismo sprendimo (nutarties) dėl bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo tikslas – užtikrinti pastovų ir tiesioginį nepilnamečio vaiko ir skyrium gyvenančio tėvo (motinos) kontaktą, taip įgyvendinant vaiko teisę į šeimos ryšius. Tinkamas bendravimo su vaiku tvarkos vykdymas apima ne tik susilaikymą nuo aktyvių veiksmų, darančių vykdymą negalimą, bet ir pareigą imtis reikiamų priemonių, kad būtų realiai įgyvendinamas vaiko ir skyrium gyvenančio tėvo (motinos) kontaktas, jų tarpusavio ryšio atkūrimas ir palaikymas. Bendravimo su vaiku tvarkos nevykdymas galimas ne tik aktyviais tėvo (motinos), su kuriuo gyvena vaikas, veiksmais, kliudančiais skyrium gyvenančiam tėvui (motinai) bendrauti su vaiku, bet ir kooperavimosi pareigos nevykdymu, t. y. aktyviais veiksmais neskatinant vaiko ir tėvo (motinos) bendravimo.

4.    tėvai supažindinami su vykdymo proceso ypatumais antstoliui vykdant nepiniginio pobūdžio teismo sprendimus, kuriuose numatyti veiksmai susiję su nepilnamečiu vaiku;

5.    akcentuojama, kad Tarnyba ar jos įgaliotas teritorinis skyrius nėra įgaliota užtikrinti teismo sprendimų (nutarčių) vykdymą, tačiau, atsižvelgdama išskirtinai į vaiko interesus, Tarnyba imasi priemonių motyvuojant vaiko atstovus pagal įstatymą vykdyti teismo nutartį (sprendimą), t. y.:

a.    išaiškina vaiko atstovams pagal įstatymą jų teises ir pareigas (sprendimus privalo vykdyti asmenys, kurių atžvilgiu jie yra priimti, nepiktnaudžiauti tėvų valdžia, vadovautis geriausių vaiko interesų viršenybės principu ir kt.);

b.    imasi aktyvių veiksmų ir priemonių siekiant padėti tėvams konstruktyviai išspręsti sunkumus bei nesutarimus, trukdančius užtikrinti skyrium gyvenančio tėvo / motinos bendravimą su vaiku, deda pastangas įtikinti tėvus peržengti esamas kliūtis, informuoja apie galimybes pasinaudoti psichologo, mediatoriaus ar kito reikalingo specialisto pagalba;  

c.     aktyviai (ne formaliai teikdami atsakymus su siūlymu ginčą spręsti teisme), padeda kartu su vaiku negyvenančiam tėvui / motinai palaikyti tiesioginius ir nuolatinius ryšius su vaiku, siekia visų ginčo baigtimi suinteresuotų šalių bendradarbiavimo;

6.    prireikus tėvai nukreipiami į savivaldybes dėl nemokamos teisinės konsultacijos suteikimo;

7.    pasiūloma tiesiogiai kreiptis į antstolį dėl priverstinio teismo sprendimo / nutarties vykdymo, akcentuojant, kad teismų priimtų sprendimų vykdymo funkcija yra išimtinai deleguota antstoliui;

8.    įspėjama dėl nepilnamečio vaiko neįtraukimo į tarpusavio konfliktus (paaiškinamos neigiamos pasekmės vaiko raidai, savijautai, primenama tėvų pareiga – užtikrinti geriausius vaikų interesus, nepažeisti teisių, nenaudoti smurto ir t.t.), pasiūloma susipažinti su informacija (patarimais) interneto svetainėje www.pagalbavaikams.lt, skyriuje „tėvų skyrybos“, kreiptis vaiko tėvams psichologinės pagalbos (dėl patiriamų išgyvenimų) ir (arba) į vaiko psichologą, kuris padėtų vaiko tėvams suprasti kaip tinkamai elgtis su vaiku, geriau suvokti vaiko poreikius, išgyvenimus, išklausyti pozityvios tėvystės mokymo kursus, ar kreiptis į mediatorių, siekiant priimti geriausiai vaiko interesus atitinkančius sprendimus;

9.    gavus vaiko tėvų kreipimąsi / prašymą / skundą dėl procedūrų, nustatytų teismo sprendime, nesilaikymo, kai nėra pažeista vaiko teisė matytis ir bendrauti su tėvu / motina (pavyzdžiui, vaiką vienas iš tėvų kitam atvežė vėliau / anksčiau nei nustatyta teismo sprendime) ir / ar kai procedūriniai teismo nustatytų susitarimų pažeidimai nepažeidžia kitų vaiko teisių ir geriausių interesų (VTAPĮ II skyrius), kreipimasis / prašymas/ skundas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Prašymų ir skundų nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo Tarnyboje taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2018-06-19 įsakymu Nr. BV-91 (su vėlesniais pakeitimais) nustatyta tvarka ir terminais;

10. gavus pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą atliekami VTAPĮ 36 str. nurodyti veiksmai;

11. atlikus vaiko situacijos vertinimą, bet nenustačius vaiko teisių pažeidimų (nenustačius būtinybės vertinti pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikį ir nenustačius vaiko apsaugos poreikio), tačiau įžvelgiant tam tikros pagalbos poreikį arba jei apie tokį poreikį išsako vaikas ir (ar) vaiko atstovai pagal įstatymą, vadovaujantis Vaiko situacijos vertinimo tvarkos aprašo 23 p., Atvejo vadybos tvarkos aprašo IV skyriumi, raštu kreipiamasi į vaiko gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos skyrių, atsakingą už socialinių paslaugų teikimą, perduodant socialinių paslaugų poreikį pagrindžiančią informaciją.

Jeigu nagrinėjant pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą, priimtas sprendimas neatlikti vaiko situacijos vertinimo, tačiau įžvelgiant tam tikros pagalbos poreikį arba jei pagalbos poreikį išsako vaikas ir (ar) vaiko atstovai pagal įstatymą, informacija apie pagalbos gavimo galimybes, suteikiama vaikui ar (ir) vaiko atstovams pagal įstatymą;

12. išaiškinus teismo sprendimų privalomumą ir priverstinio vykdymo teisinį reglamentavimą, tačiau esant kartotiniams analogiško turinio kreipimamsis / prašymams / skundams dėl vaiko bendravimo su skyrium gyvenančiu tėvu / motina užtikrinimo bei tėvui / motinai vengiant pateikti vykdomąjį dokumentą antstoliui vykdyti, sprendžiama dėl tikslingumo atlikti šios Atmintinės dalies 9-11 punkte nurodytus veiksmus, pakartotinai informuoti asmenis dėl galimų veiksmų siekiant priverstinio vykdymo ar teismo nustatytos bendravimo tvarkos pakeitimo. Nustačius pasikartojantį tėvų pareigų nevykdymą ir (ar) vaiko tėvo / motinos veiksmus / neveikimą, neatitinkančius geriausius vaiko interesus, vertinama ar toks tėvo / motinos / abiejų elgesys (ne)turi administracinio nusižengimo veikos požymių, ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 16 punkte įtvirtintu pagalbos viršenybės principu, sprendžiama dėl to, ar yra pagrįsta ir tikslinga inicijuoti administracinio nusižengimo teiseną bei imtis aktyvių veiksmų administracinei atsakomybei už tėvų valdžios nepanaudojimą arba panaudojimą priešingai vaiko interesams taikyti;

Tarnybos teritorinis skyrius, gavęs informaciją iš antstolio apie priimtą vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl vaiko bendravimo su skyrium gyvenančiu tėvu / motina tvarkos pažeidimų:

1.    antstoliui informavus apie priimtą vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl nepiniginio pobūdžio teismo sprendimo, kuriuose numatyti veiksmai, susiję su nepilnamečiu asmeniu (vaiku) (teismo sprendimus, kuriais nustatoma vieno iš tėvų bendravimo su vaiku tvarka ir kt.), susipažinus su gauta medžiaga ir siekiant užtikrinti vaiko teisių apsaugą ir nustačius poreikį, teikia prašymą antstoliui dėl psichologo paskyrimo vykdymo procese. Tėvams / vienam iš tėvų išaiškinama, kad psichologas kviečiamas antstolio patvarkymu;

2.    antstoliui prašant pateikia turimą informaciją apie šeimą (antstoliui pareikalavus – informacija teikiama raštu);

3.    prireikus, kartu su antstoliu aptaria sprendimo vykdymo priemonių pobūdį ir jų vykdymo tvarką. Išaiškinama tėvams / vienam iš tėvų, kad išnagrinėjęs turimą medžiagą, antstolis priima patvarkymą dėl sprendimo vykdymo tvarkos;

4.    antstoliui prašant teikia rekomendacijas (Rekomendacijų forma patvirtinta Tarnybos direktoriaus 2019-12-31 įsakymu Nr. BV-374), bendradarbiauja su antstoliu vykdymo proceso metu.

5.    dalyvauja antstoliui atliekant vykdymo veiksmus vykdant teismo sprendimą dėl vaiko perdavimo.

 

Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus apie vaiko teisių užtikrinimą per karantiną
Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus apie vaiko teisių užtikrinimą per karantiną

Ar per karantiną nesikeičia reagavimas į galimus vaiko teisių pažeidimus?

Reagavimo tvarka nesikeičia. Gavus pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą, Tarnybos darbuotojai, kaip ir iki šiol, vyksta į šeimos namus ar kitą įvykio vietą. Prieš tai, jei yra galimybė, operatyviai išsiaiškinama ar toje vietoje, į kurią vykstama, yra sąlyčio tikimybė su koronavirusu sergančiu žmogumi, ar asmenys esantys su vaikais arba patys vaikai jaučia koronaviruso simptomus. Vykdami į įvykio vieną Tarnybos darbuotojai naudoja visas būtinąsias asmens apsaugos priemones.

 

Ar bus teikiama pagalba į krizę patekusioms šeimoms?

Į krizę patekusioms šeimoms pagalbą Tarnybos mobiliosios komandos teiks ir toliau, padės šeimoms įveikti sunkumus ir pakeisti gyvenimo būdą.

 

Kaip bus teikiama pagalba į krizę patekusioms šeimoms?

Pirmąjį kartą pas iki šiol kontakto su mobiliąja komanda neturėjusią šeimą ir toliau vykstama tiesiogiai. Naudojamos visos būtinos apsaugos nuo koronaviruso priemonės. Kitus kartus, jei situacija šeimoje nėra kritinė ir jei šeima turi galimybę bendrauti per nuotolį, konsultacijos jai teikiamos nuotoliniu būdu.

 

Jei šeimos neturi galimybės bendrauti nuotoliniu būdu, kaip joms bus teikiama pagalba?

Jei šeima neturi techninių galimybių ar yra būtinybė pagalbą teikti susitinkant, Tarnybos darbuotojai vyksta į fizinius susitikimus, naudodami reikalingas apsaugos priemones bei laikydamiesi saugaus atstumo.

 

Kokia vaikų judėjimo tvarka per karantiną?

Vežti vaikų į kitas savivaldybes negalima (pvz. pas senelius), taip pat negalima jų palikti pas giminaičius toje pačioje savivaldybėje.
Parsivežti vaikus iš kitos savivaldybės galima, tačiau pareigūnai kiekvieną situaciją vertins individualiai ir galės imtis papildomų priemonių situacijai įvertinti. Pažymėtina, kad net ir leidus pasiimti vaikus, su giminaičiais kontaktuoti negalima.

 

Ar galima vežti vaikus į kitą savivaldybę ugdymo tikslais?

Dėl ugdymo paslaugų vežti vaikus į kitą savivaldybę leidžiama (tik dėl ugdymo paslaugų, kurios vyksta ne per nuotolį, pvz. į darželį), tokiu atveju būtina turėti ugdymo paslaugų sutartį.

 

Ar išsituokęs vienas iš tėvų ir jo vaikai yra laikomi šeima?

 
Taip. Nepaisant to, kad asmuo ir jo vaikai gyvena skyrium, jie yra laikomi šeima, o vaikai, net ir išsituokus tėvams – laikomi kiekvieno iš išsituokusių tėvų šeimos nariais.
 
 
Ar išsituokęs tėtis ar mama gali karantino metu susitikti su nepilnamečiu vaiku, kuris negyvena kartu?
 
Gali. Tokiu atveju nėra taikomas Vyriausybės nutarimu priimtas draudimas dėl artimų kontaktų ir nepilnametis vaikas gali susitikti tiek su santuoką nutraukusiu tėčiu, tiek mama.
 
 
Ar išsituokęs vienas iš tėvų gali lankyti savo nepilnametį vaiką, gyvenantį kitoje savivaldybėje?
 
Gali. Atskirai gyvenančių tėvų bendravimas su  nepilnamečiu vaiku yra jų teisė ir pareiga, o bendrauti su abiem tėvais – yra nepilnamečio vaiko interesus atliepianti teisė.
 
 
Kokius dokumentus turi turėti nepilnametį vaiką kitame mieste norintis aplankyti išsituokęs tėtis ar mama?
 
Išsituokę tėvas ar mama, vykdami pas nepilnametį vaiką į kitą savivaldybę, su savimi turėtų pasiimti vaiko gimimo liudijimą (jo kopiją), teismo sprendimą ar sutartį (ar kopijas), kur būtų numatyta bendravimo su vaiku tvarka bei gyvenamųjų vietų adresus patvirtinančius dokumentus.
 

Kaip Tarnybos darbuotojai palaikys ryšį su globos namuose gyvenančiais vaikais?

Tarnybos darbuotojai per karantiną, kaip ir anksčiau, vykdo vaiko globos peržiūrą, lanko vaiką jo gyvenamojoje vietoje – globos namuose, šeimoje ar šeimynoje ir bendrauja su vaiku. Per apsilankymą naudojamos visos būtinosios asmens apsaugos priemonės.

 

Ar vaiko teisių specialistai per karantiną dalyvaus vaiko apklausose ir teismuose?

Vaiko teisių apsaugos specialistai, naudodami visas būtinas apsisaugojimo priemones, kaip ir anksčiau vyksta i į pareigūnų vykdomas vaikų apklausas. Jei yra galimybė, teismo posėdžiuose dalyvaujama nuotoliniu būdu.

 

Kaip pateikti prašymą registruoti vaiko gimimą?

Prašymai dėl civilinės metrikacijos paslaugų suteikimo priimami registruotu paštu, per kurjerį ar elektroninio ryšio priemonėmis.
Dokumentai asmenims siunčiami registruotu paštu, per kurjerį (kai asmenys šią paslaugą iš anksto apmoka), o elektroniniai dokumentai – elektroniniu paštu. 
 
 
Kokiais atvejais pačiam žmogui nereikia kreiptis į civilinės metrikacijos įstaigą, tvarkant su vaiku susijusius dokumentus?
 
Civilinės metrikacijos įstaigos savo iniciatyva registruoja ir dėl jų gyventojams nebūtina kreiptis dėl tėvystės pripažinimo, kai prieš tai buvo atlikta procedūra pas notarą, tėvystės (motinystės) nustatymo ir nuginčijimo; įvaikinimo.
 
 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Ilma Skuodienė: karantino laikotarpiu išlieka vaiko teisė bendrauti su abiem tėvais
Ilma Skuodienė: karantino laikotarpiu išlieka vaiko teisė bendrauti su abiem tėvais

Dėl sugriežtintos karantino tvarkos apriboti gyvi vaikų susitikimai su atskirai gyvenančiais seneliais, pusbroliais, dėdėmis, tetomis ir kitais vaikams svarbiais žmonėmis. Tai nemažas išbandymas, nes emocinis ryšys su artimais žmonėmis vaikams yra labai svarbus. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistai kviečia nenusiminti dėl laikinų nepatogumų ir išnaudoti visas įmanomas bendravimo nuotoliniu būdu galimybes. Labai svarbu žinoti, kad draudimas gyvai bendrauti, susitikti su vaiku negalioja išsiskyrusiems tėvams, t.y. vaikai gali gyvai susitikti su skyrium gyvenančiu vienu iš tėvų. Tėvai kviečiami susitarti dėl bendravimo su vaiku tvarkos, atsižvelgiant į tai, kas vaikui būtų geriausia ir saugiausia.

„Labai svarbu, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu abu vaiko tėvai ieškotų galimybių užtikrinti tinkamą pilnavertį bendravimą ir ryšio palaikymą su vaiku. Bendrauti su abiem tėvais, būti auklėjamam abiejų tėvų ir palaikyti ryšį, jaustis mylimam ir reikalingam abiems tėvams yra prigimtinė vaiko teisė. Karantinas negali būti priežastimi šios teisės nepaisyti. Kiekvienu atveju svarbu ieškoti sutarimo, rasti geriausiai konkrečią situaciją atitinkantį sprendimą, saugojant savo ir vaikų sveikatą“, – pabrėžia Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė.

Vaikai gali susitikti su skyrium gyvenančiu tėčiu ar mama

Tarnyba sulaukia daug klausimų kaip sugriežtinto karantino laikotarpiu, kai yra ribojami gyvi susitikimai tarp atskirų namų ūkių, užtikrinti vaiko teisę nuolat ir tiesiogiai bendrauti su abiem tėvais, kai tėvai yra išsiskyrę ir gyvena atskirai.

Nepaisant to, kad vienas iš tėvų gyvena skyrium nuo vaiko, jie yra laikomi šeima, o vaikai, net ir išsituokus tėvams ar jiems gyvenant skyrium yra laikomi kiekvieno iš tėvų šeimos nariais. Todėl jiems nėra taikomas Vyriausybės nutarimu priimtas draudimas dėl artimų kontaktų ir vaikas gali susitikti tiek su santuoką nutraukusiu, tiek su skyrium gyvenančiu  tėčiu ar mama.

Jei santuoką nutraukęs ar skyrium gyvenantis tėtis ar mama vyktų į kitą savivaldybę pas savo vaiką – tai būtų laikoma objektyvia, pagrįsta, neatidėliotina priežastimi. 

Tėvai kviečiami susitarti dėl bendravimo su vaiku tvarkos

Tais atvejais, kai vaikas gyvena su vienu iš tėvų, kito, skyrium gyvenančio tėvo ar motinos teisė dalyvauti vaiką auklėjant ir ugdant įgyvendinama per nuolatinį ir tiesioginį bendravimą su vaiku. Tas iš tėvų, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, paprastai sprendžia dėl kasdienių su vaiko priežiūra susijusių klausimų, tačiau neturi vienasmenės tėvų valdžios. Teismui nustačius bendravimo su vaiku tvarką, ne mažiau svarbi išlieka abiejų tėvų pareiga kooperuotis ir bendradarbiauti ją vykdant.

Karantinas neturėtų būti priežastimi riboti vaiko bendravimą su skyrium gyvenančiu vienu iš tėvų taip pat neturėtų būti priežastimi nevykdyti teismo sprendimo dėl bendravimo su vaiku tvarkos. Tėvai yra kviečiami šiuo nepaprastu laikotarpiu susitarti dėl bendravimo su vaiku tvarkos, vietos, būdo ir sąlygų, ieškoti geriausių sprendimų vaikui. Taip pat būtina atsižvelgti į saugumą.

Tuo atveju, jeigu vaikas ar vienas iš tėvų serga ar yra saviizoliacijoje, turėtų būti maksimaliai užtikrinamos galimybės bendrauti su vaiku nuotolinio ryšio priemonėmis (telefonu, vaizdo skambučiais).

Tėvai taip pat galėtų sutarti neįvykusius kontaktus kompensuoti papildomu laiku ateityje, pavyzdžiui, būsimų moksleivių atostogų metu ar panašiai.

Jei visgi tėvai nesutaria dėl bendravimo su vaiku tvarkos per karantiną, tai tas iš tėvų, kurio netenkina esama padėtis, ar kuris mano, kad nustatyta bendravimo tvarka šiuo metu neatitinka geriausių vaiko interesų, gali kreiptis į teismą dėl bendravimo tvarkos pakeitimo arba į antstolį dėl priverstinio teismo sprendimo vykdymo.

 

Vyriausybė pritarė: 2021 metais didės vaiko pinigai, pensijos ir minimali alga, o mokesčiai nesikeis

Vyriausybė gruodžio 16 d. pritarė valstybės ir savivaldybių bei „Sodros“ biudžetų projektams, kurie, pritarus Seimui lems, kaip gyvensime 2021 metais. Kitąmet augs vaiko pinigai, senatvės, netekto darbingumo ir kitos pensijos, minimali alga, nuo rugsėjo ketinama nemokamai mokyklose maitinti visus antrokus, padidės bazinis pareiginės algos dydis, tačiau mokesčiai ir įmokos nesikeis, išskyrus tuos, kurie susieti su minimalia alga. Šie pokyčiai įsigalios, jeigu biudžetų projektams pritars Seimas ir Prezidentas.

„Nors šiuo metu situacija šalyje dėl pandemijos yra gana neaiški, nuoseklus vaiko pinigų, senatvės, netekto darbingumo ir kitų pensijų, minimalios algos didinimas padeda sunkiausiai gyvenantiems šalies žmonėms: šeimoms su vaikais, senjorams, neįgaliesiems, žmonėms, gaunantiems mažiausias pajamas. Skurdo mažinimas, pagalba sunkiausiai besiverčiantiems gyventojams šiuo metu yra svarbiausi mūsų prioritetai“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Kas suplanuota šeimoms su vaikais

VAIKO PINIGAI. Kitąmet vaiko pinigai padidės nuo 60 iki 70 eurų. Papildoma išmoka (41 euras) skiriama vaikams su negalia, taip pat vaikams iš gausių ar nepasiturinčių šeimų, t. y. vaiko pinigai neįgaliems, gausių ar nepasiturinčių šeimų vaikams sieks 111 eurų per mėnesį.

Vaiko pinigus iš viso gauna apie 518 tūkst. vaikų visoje Lietuvoje, iš jų apie 144 tūkst. vaikų – su papildoma išmoka vaikui.

Vaiko pinigai mokami visiems vaikams nuo gimimo iki 18 metų arba iki 21 metų, jeigu vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, įskaitant ir besimokančius profesinio mokymo įstaigose, kai į mokymąsi įtraukta bendrojo ugdymo programa.

Gausi šeima yra tokia, kurioje auginami, globojami 3 ir daugiau vaikų. Nepasiturinčia šeima laikoma ta, kurioje vidutinės pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui kitąmet neviršys 256 eurų, neįskaičiuojant pačių vaiko pinigų ir dalies darbo užmokesčio bei nedarbo socialinio draudimo išmokos.

NEMOKAMAS MAITINIMAS. Planuojama, kad nuo kitų metų rugsėjo mėnesio nemokamus pietus ugdymo įstaigose gaus ne tik vaikai iš nepasiturinčių šeimų, priešmokyklinukai ir pirmokai, bet ir visi antrokai.

Šiais mokslo metais šalyje mokosi beveik 350 tūkst. mokinių, iš jų teisę į nemokamą maitinimą turi apie 100 tūkst. mokinių: priešmokyklinukai, pirmokai ir vyresnių klasių mokiniai iš nepasiturinčių šeimų. Įvedus nemokamą maitinimą antrokams, nemokamus pietus ugdymo įstaigose gaus beveik 130 tūkst. mokinių.

 

Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis
X