Aktualu

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba turi naują vadovę

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorės pareigas nuo gegužės 12 dienos pradėjo eiti Ilma Skuodienė

I.Skuodienė iki šiol dirbo vyriausiąja patarėja socialinės politikos ir įtraukiojo švietimo įgyvendinimo klausimais Vilniaus miesto savivaldybėje. Tai apima socialinių paslaugų vystymą bei kokybiškų švietimo paslaugų prieinamumo didinimą specialiuosius poreikius turintiems vaikams.

Ji taip pat turi ilgametę darbo patirtį nevyriausybinėse organizacijose.

Naujoji vadovė Vilniaus pedagoginiame universitete yra įgijusi fizikos mokslų srities bakalauro laipsnį ir apsigynusi socialinių mokslų srities magistro laipsnį Mykolo Romerio universitete.

Konkurso laimėtoja šiuo metu taip pat studijuoja programoje „Darbas su suaugusių grupėmis organizacijose” Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Psichiatrijos klinikoje.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba Lietuvoje yra atsakinga už vaiko teisių ir laisvių įgyvendinimą, gynimą ir apsaugą, tėvų galimybių rūpintis vaiku stiprinimą, vaiko interesų užtikrinimą, pagalbos vaikui ir šeimai organizavimo pagrindų nustatymą.

Siekiant užtikrinti vieningą standartą ir greitą reakciją į pažeidimus nuo 2018 m. liepos mėnesio vaiko teisių apsaugos funkcijos buvo perimtos iš savivaldybių ir sutelktos vienose rankose: tarnybos budėtojai į pranešimus reaguoja taip pat ir savaitgaliais, švenčių dienomis ar naktimis, atsirado mobiliosios komandos, kurios suteikia pirminę pagalbą šeimai krizės atveju ir motyvuoja keistis, į vaikų apsaugą įsijungė teismai, kurie priima galutinį sprendimą dėl vaiko apsaugos.

Įgyvendinus reformą savivaldybės buvo įpareigotos susitelkti į paslaugų teikimą šeimoms, patiriančioms iššūkius, todėl atsirado ir atvejo vadyba.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

 

X