Dėl galimo vaiko teisių pažeidimo kreipkitės į artimiausią teritorinį Tarnybos skyrių – darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. Norėdami pranešti apie galimą vaiko teisių pažeidimą po darbo valandų, nedarbo bei švenčių dienomis kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu – 112.

For possible violations of the rights of the child, please contact the nearest territorial division on working days from 8:00 to 17:00. After working hours, holidays and public holidays – call general helpline 112.

Mokomoji medžiaga

Vaiko poreikiai

Kiekvienas vaikas turi būti auklėjamas ir ugdomas pagal poreikius, tad kviečiame daugiau sužinoti (ar pasikartoti turimas žinias) apie vaiko poreikius.
Vaizdo medžiagą apie vaiko poreikius sudaro 3 dalys. Kiekvienoje dalyje, peržiūrėję vaizdo medžiagą, galėsite pasitikrinti žinias, atlikdami testą. Vaizdo medžiagos peržiūrų ir testo atlikimo skaičius – neribotas. 

1 dalyje sužinosite:

1. Kas yra poreikiai?
2. Kokie poreikiai gali būti?
3. Iš kur atsiranda poreikiai?
4. Naujagimio ir kūdikio poreikiai
5. Poreikiai ankstyvojoje vaikystėje
6. Poreikiai viduriniojoje vaikystėje
7. Poreikiai vėlyvojoje vaikystėje
8. Poreikiai paauglystėje

 

2 dalyje sužinosite:

1. Kodėl svarbu sudaryti sąlygas patenkinti vaikų poreikius?
2. Poreikių patenkinimo svarba ankstyvojoje vaikystėje
3. Poreikių patenkinimo svarba ikimokykliniame amžiuje
4. Poreikių patenkinimo svarba ankstyvajame mokykliniame amžiuje
5. Poreikių patenkinimo svarba paauglystėje
6. Specialius poreikius turinčių vaikų poreikių patenkinimas

3 dalyje sužinosite:

1. Kada kyla įtarimas, kad vaiko poreikiai patenkinami nepakankamai arba visai netenkinami?
2. Kada gali kilti įtarimas, kad vaiko gerovei rizika yra ypač didelė?
3. Kaip ir dėl kokių priežasčių atsiranda rizika nepatenkinti vaiko poreikių?
4. Kai norai ir galimybės nesutampa, kaip įvertinti, kad vaiko poreikiai patenkinami tinkamai?
5. Pokalbio su tėvais (globėjais) ypatumai; pokalbio su vaikais ypatumai

Smurto prieš vaikus atpažinimas ir reagavimas

Siekiant mažinti smurtinio elgesio prieš vaikus kultūrą mūsų šalyje, svarbu, kad kiekvienas jos pilietis netoleruotų ir gebėtų atpažinti bei atitinkamai reaguoti į smurtinį elgesį prieš vaikus. O kad tai gebėtume padaryti, kviečiame daugiau sužinoti (ar pasikartoti turimas žinias) apie smurto prieš vaikus atpažinimą ir reagavimą į jį.

Vaizdo medžiagą sudaro 3 dalys. Kiekvienoje dalyje, peržiūrėję vaizdo medžiagą, galėsite pasitikrinti žinias, atlikdami testą. Vaizdo medžiagos peržiūrų ir testo atlikimo skaičius – neribotas.

1 dalyje sužinosite apie:

1. Smurto situacijos sampratą
2. Smurto formas
3. Smurto požymius

2 dalyje sužinosite apie:

1. Rekomendacijas pokalbiui su vaiku
2. Vengtinus aspektus pokalbyje su vaiku
3. Bendravimo su smurtą patyrusiu vaiku iššūkius

3 dalyje sužinosite apie:

1. Skirtingų smurto formų pasekmes
2. Smurto pasekmes skirtinguose vaiko amžiaus tarpsniuose
3. Pagalbą vaikui
4. Pagalbą smurtą patyrusio vaiko šeimai

X