Dėl galimo vaiko teisių pažeidimo kreipkitės į artimiausią teritorinį Tarnybos skyrių – darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. Norėdami pranešti apie galimą vaiko teisių pažeidimą po darbo valandų, nedarbo bei švenčių dienomis kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu – 112.

For possible violations of the rights of the child, please contact the nearest territorial division on working days from 8:00 to 17:00. After working hours, holidays and public holidays – call general helpline 112.

Naujienos

Į Lietuvą atkeliavo programa, skirta sudėtingo elgesio vaikams ir paaugliams

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba kartu su partneriais – LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Norvegijos vietos ir regioninės valdžios institucijų asociacija, įgyvendindamos 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ lėšomis finansuojamą projektą „Multidimensinis požiūris į vaikų ir jaunimo elgesio problemas per MDFT programos įgyvendinimą“ organizavo tarptautinę nuotolinę konferenciją „Multidimensinės šeimos terapijos programos diegimas Lietuvoje“, kurios metu išgrynintos šeimai skirtų įrodymais grįstų priemonių taikymo patirtys, kitų šalių pamokos teikiant pagalbą šeimoms bei pasidalinta įvairiomis programos plėtojimo praktikomis.

Programos aktualumas

Konferencijos metu projekto partneriai iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasidžiaugė, kad MDFT programa pradėta vystyti mūsų šalyje tinkamu laiku. Pasak jų, šią programą jau kuris laikas stebėjo ir jos labai laukė šalies praktikai ir politikos formuotojai, nes tokių paslaugų poreikis būtent 11-19 metų vaikams yra itin didelis.

„MDFT programos esmė įkvepia ir verčia tikėti programos efektyvumu. Vienas svarbiausių MDFT programos bruožų, kad ja siekiama palaikyti nuoširdų, ilgalaikį, pastovų, intensyvų ryšį su jaunuoliu ir ypač jo šeima, aplinka. Tikima, kad toks santykio palaikymas su paauglio tėvais ir kitais artimais žmonėmis, santykis tarp specialisto ir vaiko ar jaunuolio, bei specialisto atkaklus palaikymas, palydėjimas ir bus tas sėkmės veiksnys elgesio koregavimui ir pokyčio pasiekimui. Šiandien visuomenė pertekusi paslaugų, informacijos, ir socialinių medijų, bet tarp viso to trūksta vieno svarbiausio – stipraus, atviro, nuoširdaus ryšio su bent vienu žmogumi, kuriam iš tikrųjų rūpi. Būtent tai gali padėti nesuklupti, atsikelti ir paskatinti judėti pirmyn“, – kalbėjo projekto vadovė Monika Beniulytė.

Pagalbos teikimas šeimai – skubus ir konkretus

Nuotolinėje konferencijoje Norvegijos vaikų elgsenos vystymosi centras (NUBU) atstovai Dagfinn Mørkrid Thøgersen ir Knut Taraldsen dalindamiesi savo patirtimi, kvietė diegiant programą Lietuvoje įvertinti, kokie yra sudėtingo elgesio vaikų bei paauglių poreikiai ir kokia pagalba prieinama šiuo metu. Ekspertų manymu, didelis dėmesys turėtų būti skiriamas tam, kad elgesio iššūkius patiriantys vaikai, jaunuoliai ir jų artimieji būtų nukreipiami į Multidimensinės šeimos terapijos ar kitą programą kuo trumpesniu keliu, o pati pagalba būtų suteikiama kuo skubiau.

Šis pagalbos suteikimo greitis, ypač, esant krizėje, bei šeimos įtraukimas, identifikuojant jos poreikius, asmeniškai kontaktuojant su šeima ir aiškiai komunikuojant apie pagalbos teikimo procesą, gali tapti kertiniu akmeniu motyvuojant šeimą dalyvauti MDFT programoje. Štai kodėl ypatingai svarbu, kad atvejo vadybininkai ar kiti specialistai, nukreipiantys vaiką ar jauną žmogų į programą, išlaikytų tikėjimą, kad susiklosčiusio sudėtingo elgesio situaciją yra įmanoma išspręsti, pagalba gali būti veiksminga, o šeimai – aišku, kokią pagalbą jie gaus.

Konferencijoje dalintasi įvairių šalių atstovų patirtimis

Konferencijoje  dalyvavo daugiau nei 230 dalyvių iš įvairių valstybės, savivaldybių, nevyriausybinių, aukštojo mokslo ir kitų organizacijų: tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriai, atvejo vadybininkai, socialiniai darbuotojai, mokslininkai ir kiti specialistai, dirbantys pagalbos vaikams, jaunuoliams ir jų šeimoms srityje.

Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centro atvejo vadybininkė Inga Bartaševičienė savo pranešime ragino  konferencijos dalyvius nenuleisti rankų ieškant būdų, kaip padėti šeimai. „Svarbiausia – nepavargti ieškoti! Grasinimais negalime priversti nei jauno žmogaus, nei jo šeimos pakeisti savo elgesį. Būtina ieškoti kiekvienam vaikui unikalaus būdo padėti“, – entuziastingai sakė I. Bartaševičienė.

Tą patį pakartojo ir konferencijos metu savo asmeninę istoriją jautriai pasakojęs Multidimensinės šeimos terapijos programą Nyderlanduose praėjęs jaunuolis Igor: „MDFT nesiliauja bandyti... Kai kitos institucijos pamato, kad negali man padėti tuo būdu, kuriuo jos pačios nori padėti, jos atsitraukia, o MDFT specialistas kantriai bando toliau. <...> Man labai padėjo tai, kad buvau gerbiamas ir priimtas kaip lygiavertis žmogus. MDFT darbuotojas nežiūrėjo į mane iš aukšto ir nelaikė manęs nieko vertu.“

Šeimos motyvavimo priimti pagalbą bei asmeninio ryšio su šeima kūrimo svarba

Viešosios policijos valdybos viršininkas Mindaugas Akelaitis kviesdamas specialistus glaudžiau bendradarbiauti tarpusavyje ir skirti dėmesio paslaugų prieinamumui ir tęstinumui mažesniuose miesteliuose bei kaimo vietovėse, kvietė susimąstyti, ar kartais nelaukiame, kol problemų turintis vaikas „išaugs ar užaugs“ ir taps kitos – suaugusiųjų sistemos „bėda“?

Psichosocialinio reabilitacijos centro „Gilė“ vadovė Gražina Liutkevičė, remdamasi savo patirtimi, ragino prisiminti, kad sudėtingas, delinkventinis jaunuolių elgesys visuomet yra tik simptomas, kuris turėtų būti sprendžiamas šalinant jo priežastis. O tam būtinas aplinkos sujungimas – visų specialistų, tėvų, mokyklos ir kitų bendradarbiavimas, siekiant požiūrio į situaciją suvienodinimo ir bendrų tikslų siekimo.

Kaip patvirtino MDFT programą įvairiose Europos Sąjungos šalyse diegti padedantis Nyderlandų Karalystės Stichting Jeugdinterventies MDFT programos lektorius Kees Mos, daug dėmesio vykdant MDFT programos taikymo Lietuvoje pilotinį projektą turės būti skiriama darbui su šeimas ir vaikus į programą nukreipiančiomis organizacijomis ir specialistais, siekiant motyvuoti šeimą priimti jai siūlomą pagalbą, asmeninio ryšio su šeima kūrimui bei mokymuisi kiekvieną situaciją vertinti iš vaiko perspektyvos – pripažįstant ir atpažįstant paties vaiko išgyvenamą skausmą, įtampą ir įvertinant jo dedamas pastangas.

Konferencijos vaizdo įrašą artimiausiu metu bus patalpintas ir pasiekiamas Tarnybos interneto svetainės puslapyje https://vaikoteises.lt/multidimensine-seimos-terapija/


 

X