Naujienos

Neverbalinė kalba vaiko gynėjams itin svarbi – per karantiną prisitaikoma prie darbo per atstumą ypatumų

Kaip informavo Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Kauno rajone patarėja Zita Surdokaitė, per pirmąją karantino savaitę pranešimų apie galimai nesaugią aplinką vaikui, nepriežiūrą šeimoje ar kitus pažeidimus sulaukta panašiai kaip ir ankstesniais mėnesiais. Vienok, juos vertinant, tenka susidurti su tam tikrais iššūkiais dėl šalyje įvesto karantino.

Karantino sąlygomis vaiko teisių apsaugos specialistai pagal galimybes dirba nuotoliniu būdu. Pasak Z. Surdokaitės, darbas be gyvo kontakto reikalauja itin didelio susikaupimo: nematant pašnekovo kur kas sudėtingiau suprasti jo išgyvenamus jausmus, surinkti išsamią informaciją apie įvykį, priimti galutinį sprendimą. Neverbalinė kalba ir jos supratimas itin svarbus kasdieniniame vaiko teisių apsaugos specialistų darbe.

„Atvykę į vaiko gyvenamąją vietą ir bendraudami tiek su pačiu, tiek su jo tėvais ar kitais atstovais pagal įstatymą, gauname pilnesnį vaizdą: turime galimybę įvertinti vaiko jauseną toje aplinkoje, santykį su artimaisias. Netiesioginis bendravimas dažną tarsi užsklendžia, galimai trikdo įjungtas garsiakalbis, šalia esantys tėvai. Tuo tarpu su tėveliais toks specifinis bendravimas vyksta gan sklandžiai“, darbo subtilybes atskleidžia patarėja.

Atkreiptinas dėmesys, kad į skubius pranešimus ir toliau reaguojama nedelsiant, pranešus policijai į šeimą vykstama, atliekami įprasti veiksmai. Dirbama kiek kitomis sąlygomis, bet reaguojama į visus policijos pranešimus dėl fizinio smurto prieš vaiką, seksualinio smurto ir kai nei vienas iš tėvų arba vienintelis turimas iš tėvų negali užtikrinti vaikui saugumo.

Karantino laikotarpiu Kauno rajone  sureaguota į 12 pranešimų apie galimą vaiko teisių pažeidimą. Didžioji dalis vaikų į nepatenkinamą padėtį pateko dėl tėvų girtavimo. Neapsieita be skaudžių situacijų, pranešta apie galimą vieno iš tėvų smurtą vaiko atžvilgiu iš karto kreiptasi į policiją, pasirūpinta vaiko saugumu, jis perduotas artimam asmeniu, su kuriuo sieja tvirtas emocinis ryšys. Vyksta tyrimas.

„Vienok, apmaudu, kad ir šiuo sudėtingu laikotarpiu, kai vaikui itin svarbi ramybė ir emocinis palaikymas, elgiamasi neatsakingai, neevengiama nepilnamečių akivaizdoje aiškintis tarpusavio santykių, fizinio smurto. Mūsų pareiga – greitai ir tiksliai įvertinti vaiko situaciją, užtikrinti saugumą,“ – pabrėžia patarėja.

Z. Surdokaitė sako, kad jaučiamas palaikymo, didesnio dėmesio poreikis, prisieina daugiau laiko skirti pašnekovams nei įprastai. Nežiūrint karantino apribojimų, esant poreikiui, vaikui ir toliau inicijuojama psichologo ir kitų specialistų pagalba, nes krizinėse situacijose ne tik reagavimas, bet ir kita pagalba neatidėliotina. Gelbėja mobilios komandos specialistai, savivaldybės įstaigų psichologai.

Specialistė atkreipia dėmesį, kad neatsakingai elgdamiesi tėvai neužtikrina savo nepilnamečių vaikų būtiniausių poreikių, karantino taisyklių laikymosi, o dažnas ir pats jų nepaiso. Z. Surdokaitė ragina tėvelius pirmiausiai pagalvoti apie savo vaikų saugumą, kalbėtis, rasti bendrų veiklų – išnaudoti šį metą tarpusavio ryšiui stiprinti.

Sausio mėnesį Kauno rajone buvo sureaguota į 63 pranešimus, vasario – aiškintasi 54, šį mėnesį sulaukta jau 44.

X