Dėl galimo vaiko teisių pažeidimo kreipkitės į artimiausią teritorinį Tarnybos skyrių – darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. Norėdami pranešti apie galimą vaiko teisių pažeidimą po darbo valandų, nedarbo bei švenčių dienomis kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu – 112.

For possible violations of the rights of the child, please contact the nearest territorial division on working days from 8:00 to 17:00. After working hours, holidays and public holidays – call general helpline 112.

Multidimensinė šeimos terapija

2014–2021 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS FINANSINIO MECHANIZMO PROGRAMOS „SVEIKATA“ LĖŠOMIS FINANSUOJAMAS PROJEKTAS „MULTIDIMENSINIS POŽIŪRIS Į VAIKŲ IR JAUNIMO ELGESIO PROBLEMAS PER MDFT PROGRAMOS ĮGYVENDINMĄ".

2020-02-24 Tarnyba ir Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ lėšomis finansuojamo projekto „Multidimensinis požiūris į vaikų ir jaunimo elgesio problemas per MDFT programos įgyvendinimą“ LT03-1-SADM-TF-001 (toliau – Projektas) įgyvendinimo sutartį.

 

Kas tai?

Multidimensinė šeimos terapijos programa (toliau – MDFT programa) yra visapusiška, į šeimą orientuota elgesio keitimo programa vaikams ir jauniems žmonėms, kurių elgesys ryškiai besiskiria nuo įprastų amžiaus, kultūros ir etinių normų, nepasiduoda poveikiui, taikomam bendrojo ugdymo aplinkoje, yra socialiai nepriimtinas, delinkventinis, agresyvus, provokuojantis, susijęs su staigiais emocijų pokyčiais, menku savęs vertinimu.

 

 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba kartu su partneriais – LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Norvegijos vietos ir regioninės valdžios institucijų asociacija, 2021 m. kovo 25 d. organizavo tarptautinę nuotolinę konferenciją „Multidimensinės šeimos terapijos programos diegimas Lietuvoje“, kurios metu išgrynintos šeimai skirtų įrodymais grįstų priemonių taikymo patirtys, kitų šalių pamokos teikiant pagalbą šeimoms bei pasidalinta įvairiomis programos plėtojimo praktikomis.

Konferencijoje  dalyvavo daugiau nei 230 dalyvių iš įvairių valstybės, savivaldybių, nevyriausybinių, aukštojo mokslo ir kitų organizacijų: tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriai, atvejo vadybininkai, socialiniai darbuotojai, mokslininkai ir kiti specialistai, dirbantys pagalbos vaikams, jaunuoliams ir jų šeimoms srityje.

Konferencijos "Multidimensinės šeimos terapijos programos diegimas Lietuvoje" vaizdo įrašas 

Konferencijos programa

X