Dėl galimo vaiko teisių pažeidimo kreipkitės į artimiausią teritorinį Tarnybos skyrių – darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. Norėdami pranešti apie galimą vaiko teisių pažeidimą po darbo valandų, nedarbo bei švenčių dienomis kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu – 112.

For possible violations of the rights of the child, please contact the nearest territorial division on working days from 8:00 to 17:00. After working hours, holidays and public holidays – call general helpline 112.

Multidimensinė šeimos terapija

LIETUVOJE ĮGYVENDINAMA MULTIDIMENSINĖ ŠEIMOS TERAPIJOS PROGRAMA 

Pilotinę programą Lietuvoje vykdo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba kartu su partneriais: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Norvegijos vietos ir regioninės valdžios institucijų asociacija.

MULTIDIMENSINĖ ŠEIMOS TERAPIJOS PROGRAMA  – KAS TAI?

Tai visapusiška, į šeimą orientuota elgesio keitimo programa vaikams ir jaunuoliams, kurių elgesys ryškiai skiriasi nuo įprastų amžiaus, kultūros, etinių normų ir yra socialiai nepriimtinas, delinkventinis.

Pagal šią programą dirbama su 11-17 m. amžiaus vaikais ir paaugliais, kurie nelanko mokyklos, pasižymi konfliktiniu bendravimu, vartoja alkoholį ar psichotropines medžiagas, yra linkę į agresiją, nusikalstamą elgesį, yra padarę administracinių nusižengimų ar nusikalstamų veikų, turi kitų elgesio sunkumų.

Programos vadovė Monika Beniulytė: „Laukiame motyvuotų šeimų, siekiančių geresnio bendravimo tarpusavyje. Laukiame vaikų ir paauglių, pasiryžusių keisti savo elgesį ir pasirengusių primti mūsų palydėjimą į pokytį terapijos forma“.

Kuo ypatinga?

Terapinė programa ypatinga tuo, kad į bendrą darbą įtraukiama visa šeima bei artimiausia jaunuolio socialinė aplinka. Padeda geriau suprasti vaiką ar jaunuolį supantį pasaulį bei įgalina patį jauną žmogų keisti savo elgesio modelius.Tai nauja programa Lietuvoje, bet pasiteisinusi ir daug metų sėkmingai veikia JAV bei Europos šalyse. Dalyvavimas programoje yra savanoriškas ir konfidencialus.  

Koks tikslas?

MDFT terapija siekiama padėti 11-19 m. vaikams ir jaunuoliams visiškai pakeisti ar bent sumažinti probleminį elgesį, spręsti susijusias šeimos ir kitas delinkventinį elgesį skatinančias problemas, pagerinti jauno žmogaus gyvenimą šeimoje, mokykloje ar darbe bei kaimynystėje ir jo amžiui tinkančius laisvalaikio leidimo užsiėmimus bei sveikus santykius su bendraamžiais.

Kaip veikia ir kiek trunka?

MDFT terapeutai kartu su šeima rengia trumpalaikius ir ilgalaikius planus, kuriuose išsikelia pokyčių tikslus ir jų siekia kassavaitinių susitikimų su šeima metu. Gyvi susitikimai su tėvais ir vaikais, pokalbiai telefonu ar nuotoliniu būdu, priklausomai nuo šeimos poreikių ir užimtumo, rengiami nuo vieno iki trijų per savaitę, keturis-šešis mėnesius. Esant poreikiui ir šeimai parodžius norą – terapija gali būti pratęsiama. Paslauga yra nemokama.

Kokio rezultato siekiama?

Mes tikimės, kad baigus terapijos kursą, šeimos tarpusavio santykiai pagerės, tėvai, vaikai ir paaugliai gebės atpažinti savo problemas ir mokės kartu ieškoti jų sprendimo būdų. Tikimės, kad pati šeima galės įvardinti ir suprasti asmeninius pokyčius, sustiprins savo komunikacijos įgūdžius ir noriai dalinsis savo patirtimi, įgyta dalyvaujant MDFT programoje.

Kur kreiptis?

MDFT specialistai yra Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, jie dirba ir šimto kilometrų spinduliu aplink tris dižiuosiuos miestus. Susitikimai vyksta jaunuoliui ir šeimai priimtinoje aplinkoje, programos koordinatoriai gali atvykti ir į namus.

Kodėl svarbu?

MDFT programa, sukurta JAV ir per pastarąjį dešimtmetį pradėta taikyti keliose Europos  šalyse.

Ji padeda kurti ir plėtoti veiksmingą pagalbą vaikams ir jauniems žmonėms, kurie pasižymi sudėtingu elgesiu ir šiuo metu neturi prieigos prie elgesį pozityviai keičiančių priemonių ir paslaugų, arba šių paslaugų nepakanka.

X