Dėl galimo vaiko teisių pažeidimo kreipkitės į artimiausią teritorinį Tarnybos skyrių – darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. Norėdami pranešti apie galimą vaiko teisių pažeidimą po darbo valandų, nedarbo bei švenčių dienomis kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu – 112.

For possible violations of the rights of the child, please contact the nearest territorial division on working days from 8:00 to 17:00. After working hours, holidays and public holidays – call general helpline 112.

Komisijos ir darbo grupės

1. Komisija, sudaryta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. BV-47  (įsakymo pakeitimas 2020-04-21 Nr. BV-129), dėl įvaikintojų, įrašytų į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą bei įvaikintojų, įrašytų į Norinčių įvaikinti asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, užsienio valstybės piliečių ir asmenų be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą, parinkimo vaikui, įrašytam į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą bei Galimų įvaikinti vaikų, atitinkančių specialiuosius kriterijus, sąrašą, įvaikinti ir rastam vaikui sveikatos priežiūros įstaigoje arba įstaigoje, kurioje įsteigtas gyvybės langelis ir kitoje vietoje, laikinai globoti.

2. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. liepos 19 d. įsakymas „Dėl Asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą, atestacijos komisijos  sudarymo“:    Sudaryta nuolat veikianti asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpinti) ar įvaikinti vaiką patikrinimą, atestacijos komisiją komisija.

3. Tarpžinybinė vaiko gerovės taryba.

4. Šeimos politikos komisija.

5. Darbo grupė Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos fakultatyvinio protokolo dėl pranešimų procedūros ratifikavimui pasirengti. Iki 2021 m. spalio 1 d. parengti LR įstatymo dėl Jungtinių Tautų vaiko teisių apsaugos konvencijos fakultatyvinio protokolo dėl pranešimų procedūros ratifikavimo projektą, jį pateikti LR Vyriausybei LR Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka.

 

X