Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos administracija ir teritoriniai skyriai dėl paskelbtos ekstremalios situacijos klientus aptarnauja tik telefonu arba el. paštu. Kontaktus rasite čia.

Komisijos

 

Asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą, atestacijos komisijos sudėtis

1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji patarėja bendradarbiavimo su savivaldybėmis klausimais Daina Urbonaitienė (komisijos pirmininkė);

2. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įvaikinimo ir globos skyriaus vedėja Agnė Marčiukaitienė;

3. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įvaikinimo ir globos skyriaus patarėja Rūta Pabedinskienė;

4.  VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai) psichologas, įgijęs Tarnybos atestuotų asmenų rengėjo kvalifikaciją, Andrius Atas;

5. VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ direktorius, įgijęs Tarnybos atestuotų asmenų rengėjo kvalifikaciją, Zigmas Giedrimas;

6. VšĮ Paramos vaikams centro socialinė darbuotoja, konsultantė, mediatorė ir supervizorė, įgijusi Tarnybos atestuotų asmenų rengėjo kvalifikaciją, Laima Nausėdaitė;

7. Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė, įgijusi Tarnybos atestuotų asmenų rengėjo kvalifikaciją, Diana Deveikienė;

8. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įvaikinimo ir globos skyriaus vyriausioji specialistė Evelina Keturakytė (komisijos posėdžių sekretorė, neturinti balso teisės).

Komisija sudaryta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. BV-115, vadovaujantis Asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpinti) ar įvaikinti vaiką patikrinimą, atestacijos tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. BV-5 „Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. BV-98 „Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. BV-30 „Dėl asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą, atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“ 8–9 punktais.

 

Komisijos, sudarytos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. BV-246, dėl įvaikintojų, įrašytų į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą bei įvaikintojų, įrašytų į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių užsienyje, sutuoktinių, kurių vienas yra Lietuvos Respublikos pilietis, o kitas – užsienietis, ir užsieniečių sąrašą, parinkimo vaikui, įrašytam į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą bei Galimų įvaikinti vaikų, atitinkančių specialiuosius kriterijus, sąrašą, įvaikinti ir rastam vaikui sveikatos priežiūros įstaigoje arba įstaigoje, kurioje įsteigtas „gyvybės langelis“ ir kitoje vietoje, laikinai globoti, sudėtis:

1.1. Jovita Tarvydienė – Įvaikinimo ir globos skyriaus vyriausioji specialistė (Komisijos pirmininkė);

1.2. Giedrė Mikalauskienė – Įvaikinimo ir globos skyriaus patarėja (Komisijos pirmininko pavaduotoja);

1.3. Agnė Marčiukaitienė – Įvaikinimo ir globos skyriaus vedėja;

1.4. Jurgita Jankūnaitė – Pagalbos vaikams ir šeimoms skyriaus vyriausioji specialistė;

1.5. Greta Vaickė – Tarptautinio bendradarbiavimo ir teisinės pagalbos skyriaus vyriausioji specialistė;

1.6. Dalia Skučaitė – Tarptautinio bendradarbiavimo ir teisinės pagalbos skyriaus patarėja;

1.7. Laura Purinė – Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupės vyresnioji patarėja;

1.8. Toma Jonavičiūtė  – Įvaikinimo ir globos skyriaus vyriausioji specialistė (Komisijos sekretorė Komisijos posėdžiuose dėl įvaikintojų, įrašytų į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą parinkimo vaikui įrašytam į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą, įvaikinti ar rastam vaikui laikinai globoti, neturinti balso teisės);

1.9. Jurgita Juodytė – Įvaikinimo ir globos skyriaus vyriausioji specialistė (Komisijos sekretorė Komisijos posėdžiuose dėl įvaikintojų, įrašytų į Norinčių įvaikinti asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, užsienio valstybės piliečių ir asmenų be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą parinkimo vaikui, įrašytam į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą bei Galimų įvaikinti vaikų, atitinkančių specialiuosius kriterijus, sąrašą, įvaikinti, neturinti balso teisės).

 

 

 

X