Komisijos

Komisijos, sudarytos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. BV-246 ir pakeitimai 2020 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. BV-159), dėl įvaikintojų, įrašytų į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą bei įvaikintojų, įrašytų į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių užsienyje, sutuoktinių, kurių vienas yra Lietuvos Respublikos pilietis, o kitas – užsienietis, ir užsieniečių sąrašą, parinkimo vaikui, įrašytam į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą bei Galimų įvaikinti vaikų, atitinkančių specialiuosius kriterijus, sąrašą, įvaikinti ir rastam vaikui sveikatos priežiūros įstaigoje arba įstaigoje, kurioje įsteigtas „gyvybės langelis“ ir kitoje vietoje, laikinai globoti, sudėtis:

1.1. Giedrė Mikalauskienė – Įvaikinimo ir globos skyriaus patarėja (Komisijos pirmininkė); 

1.2. Kristina Stočkūnaitė – Įvaikinimo ir globos skyriaus vyriausioji specialistė (Komisijos pirmininko pavaduotoja);

1.3. Agnė Marčiukaitienė – Įvaikinimo ir globos skyriaus vedėja;

1.4. Jurgita Jankūnaitė – Pagalbos vaikams ir šeimoms skyriaus vyriausioji specialistė;

1.5. Greta Vaickė – Tarptautinio bendradarbiavimo ir teisinės pagalbos skyriaus vyriausioji specialistė;

1.6. Laura Purinė – Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupės vyresnioji patarėja;

1.7. Diana Gigevičiūtė – Teisinės pagalbos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė;

1.8. Toma Jonavičiūtė  – Įvaikinimo ir globos skyriaus vyriausioji specialistė (Komisijos sekretorė Komisijos posėdžiuose dėl įvaikintojų, įrašytų į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą parinkimo vaikui įrašytam į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą, įvaikinti ar rastam vaikui laikinai globoti, neturinti balso teisės);

1.9. Jurgita Juodytė – Įvaikinimo ir globos skyriaus vyriausioji specialistė (Komisijos sekretorė Komisijos posėdžiuose dėl įvaikintojų, įrašytų į Norinčių įvaikinti asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, užsienio valstybės piliečių ir asmenų be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašą parinkimo vaikui, įrašytam į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą bei Galimų įvaikinti vaikų, atitinkančių specialiuosius kriterijus, sąrašą, įvaikinti, neturinti balso teisės).

 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. liepos 19 d. įsakymas „Dėl Asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą, atestacijos komisijos  sudarymo“:    Sudarau nuolat veikiančią šios sudėties asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpinti) ar įvaikinti vaiką patikrinimą, atestacijos komisiją (toliau – komisija):

Komisijos pirmininkė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji patarėja bendradarbiavimo su savivaldybėmis klausimais Daina Urbonaitienė (jos nesant, Komisijos sprendimu – kitas komisijos narys).


Komisijos nariai: 

2.1. Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė, įgijusi Tarnybos atestuotų asmenų rengėjo kvalifikaciją, Diana Deveikienė.     

2.2. Paramos vaikams centro socialinė darbuotoja, konsultantė, mediatorė ir supervizorė,  įgijusi Tarnybos atestuotų asmenų rengėjo kvalifikaciją, Laima Nausėdaitė;                                                                                                                                             

2.3. VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ direktorius, įgijęs Tarnybos atestuotų asmenų rengėjo kvalifikaciją, Zigmas Giedrimas;   

2.4. VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai) psichologas, įgijęs Tarnybos atestuotų asmenų rengėjo kvalifikaciją, Andrius Atas; 

2.5. Tarnybos Įvaikinimo ir globos skyriaus patarėja Rūta Pabedinskienė;                                                                                            

2.6. Tarnybos Įvaikinimo ir globos skyriaus vedėja Agnė Marčiukaitienė;                      

Komisijos sekretorė, neturinti balso teisės – Tarnybos Įvaikinimo ir globos skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Stočkūnaitė (jos nesant, Komisijos sprendimu – kitas komisijos narys). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X