Projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“

 

Akvilė Petrikė 

Vyriausioji specialistė

El. p.: akvile.petrike@vaikoteises.lt

  •  
X