Įvaikinimo ir globos skyrius

Agnė Marčiukaitienė
 
Tel. (85) 243 1167
Mob.tel. 8 694 96972

Rūta Pabedinskienė

 

Giedrė Mikalauskienė 

Patarėja 
(Globa, institucijoje globojamo vaiko laikinas svečiavimasis, globos ir įvaikinimo teisinis reglamentavimas) 
Tel. (8 5) 213 9782, mob. tel. 8 645 17318
El. p. giedre.mikalauskiene@vaikoteises.lt

Toma Jonavičiūtė

Vyriausioji specialistė 
(Galimų įvaikinti vaikų apskaita)
Tel. (8 5) 233 1564
El. p. toma.jonaviciute@vaikoteises.lt

Jurgita Juodytė

Vyriausioji specialistė 
(Norinčių įvaikinti asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta užsienio valstybėje, užsienio valstybės piliečių ir asmenų be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, sąrašas)
Tel. (8 5) 213 2112
El. p. jurgita.juodyte@vaikoteises.lt

Eglė Vainoraitė-Rauktienė

Vyriausioji specialistė
(Globos (rūpybos) klausimai, Valstybės vaikų socialinės globos įstaigos)
Tel. (8 5) 210 3077, mob. tel. (86) 952 2420
El. p. egle.rauktiene@vaikoteises.lt

 

Kristina Stočkūnaitė 

Vyriausioji specialistė
(GIMK mokymų, globos centrų veiklos kokybės klausimai)
Tel. (85) 213 9682
El.p. kristina.stockunaite@vaikoteises.lt

X