Dėl galimo vaiko teisių pažeidimo kreipkitės į artimiausią teritorinį Tarnybos skyrių – darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. Norėdami pranešti apie galimą vaiko teisių pažeidimą po darbo valandų, nedarbo bei švenčių dienomis kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu – 112.

For possible violations of the rights of the child, please contact the nearest territorial division on working days from 8:00 to 17:00. After working hours, holidays and public holidays – call general helpline 112.

Pagalbos vaikams ir šeimoms skyrius

Agnė Marčiukaitienė

Vedėja

Tel. (8 5) 243 1167

Mob. 8 694 96 972

El. p. agne.marciukaitiene@vaikoteises.lt

Eglė Vainoraitė-Rauktienė

Vyresnioji patarėja

(Globos (rūpybos) ir įvaikinimo klausimai)

Tel. (8 5) 210 3077

Mob. 8 695 22 420

El. p. egle.rauktiene@vaikoteises.lt

Neringa Miknytė

Patarėja

Tel. (8 5) 236 8446

El. p. neringa.miknyte@vaikoteises.lt  

Vesta Burdenkovaitė

Patarėja

Mob. 8 614 48 369

El. p. vesta.burdenkovaite@vaikoteises.lt 

Rūta Pabedinskienė

Patarėja

(GIMK mokymų, Tarnybos atestuotų asmenų atestacijos, globos centrų veiklos kokybės vertinimo, globos klausimai)

Tel. (8 5) 210 3076

Mob. 8 610 75 745

 

Ingrida Petkūnienė

Vyriausioji specialistė

Mob. 8 617 23 097

El. p. ingrida.petkuniene@vaikoteises.lt

Dalia Petkūnienė

Vyriausioji specialistė
 
Mob. 8 645 97 016
 

Vaiva Bušniauskienė

Vyriausioji specialistė

Mob. 8 617 08 631

El. p. vaiva.busniauskiene@vaikoteises.lt

Airida Andrulė

Vyriausioji specialistė

Tel. (8 5) 243 1162

Mob. 8 694 11 608

El.p. airida.andrule@vaikoteises.lt

Lina Klimavičienė

Vyriausioji specialistė 
 
(tarptautiniai vaiko teisių apsaugos klausimai)
 

Mob. 8 620 29 689

Ugnė Jurgaitytė

Vyriausioji specialistė

(nacionalinės teisės klausimai)

Mob. (+370) 680 12 948

El. p. ugne.jurgaityte@vaikoteises.lt  

Karolina Vilimaitė

Vyriausioji specialistė

(Tarptautiniai vaiko teisių apsaugos klausimai)

Tel. (8 5) 210 3072

Mob. 8 677 20 547

El. p. karolina.vilimaite@vaikoteises.lt

Dinara Labukaitė

Vyriausioji specialistė

(nacionalinės teisės klausimai)

Tel. (8 5) 243 1164

Mob. 8 617 94 701

El. p. dinara.labukaite@vaikoteises.lt  

Justina Vaišnytė

Specialistė - konsultantė

El. p. justina.vaisnyte@vaikoteises.lt  

Girmantas Michniovas

Specialistas - konsultantas

El. p. girmantas.michniovas@vaikoteises.lt

Renata Silvanovič

Vyriausioji specialistė

(Vaikų neteisėto išvežimo į užsienio
valstybes arba Lietuvos Respubliką
klausimai, prašymų pagal 1980 m.
Hagos konvenciją dėl tarptautinio
vaikų grobimo civilinių aspektų nagrinėjimas)

Tel. (8 5) 210 3071

Mob. 8 617 96 997

El. p. renata.silvanovic@vaikoteises.lt

Jurgita Juodytė

Vyriausioji specialistė 

(Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje apskaita ir Norinčių įvaikinti asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta užsienio valstybėje, užsienio valstybės piliečių ir asmenų be pilietybės, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, apskaita) 

Tel. (8 5) 213 2112

Mob. 8 610 91 156

El. p. jurgita.juodyte@vaikoteises.lt

Toma Jonavičiūtė

Vyriausioji specialistė 

(Valstybės vaikų socialinės globos įstaigos, siuntimų išdavimas į valstybės socialinės globos įstaigas, vaiko išleidimas laikinai svečiuotis, globos (rūpybos) organizavimo ir priežiūros koordinavimas)

Tel. (8 5) 233 1564

Mob. 8 610 89 524

El. p. toma.jonaviciute@vaikoteises.lt

Ana Praprovienė

Vyriausioji specialistė

(Galimų įvaikinti vaikų apskaita ir vaikų, atitinkančių specialiuosius kriterijus, sąrašas)

Tel. (8 5) 236 84 11

Mob. 8 610 83 974 

El. p. ana.praproviene@vaikoteises.lt 

Agnė Steiblienė

Vyriausioji specialistė
 
Tel. (8 5) 213 9682
 
Mob. 8 603 60 552
 

Regimantė Antanavičienė 

Vyriausioji specialistė

(Globa, Globos centrai) 

Tel. (8 5) 210 3078

El. p. regimante.kantauskaite@vaikoteises.lt

Kasparas Tarčevskis

Vyriausiasis specialistas

(Nacionalinio ir tarptautinio įvaikinimo klausimai)

Tel. (8 5) 243 1166

El. p. kasparas.tarcevskis@vaikoteises.lt

X