Pagalbos vaikams ir šeimoms skyrius

Evelina Firaitė

Skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 233 2578
El. p. evelina.firaite@vaikoteises.lt

Neringa Miknytė

Patarėja
Tel. (8 5) 236 8446
El. p. neringa.miknyte@vaikoteises.lt  

Jurgita Bučiūtė-Barysienė

Vyriausioji specialistė
(Mobiliųjų komandų koordinavimas)
Tel. (8 5) 243 1166, 
El. p. Jurgita.Barysiene@vaikoteises.lt

Jurgita Jankūnaitė

Vyriausioji specialistė
(Pagalbos vaikams linijos koordinavimas)
Tel. (8 5) 243 1162
El. p. Jurgita.Jankunaite@vaikoteises.lt

Ingrida Petkūnienė

Vyriausioji specialistė

Tel. 861723097

El. p. ingrida.petkuniene@vaikoteises.lt

X