Pagalbos vaikams ir šeimoms skyrius

Evelina Firaitė

Skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 233 2578
El. p. evelina.firaite@vaikoteises.lt

Neringa Miknytė

Patarėja
Tel. (85) 236 8446
El. p. Neringa.Miknyte@vaikoteises.lt

Jurgita Bučiūtė-Barysienė

Vyriausioji specialistė
(Mobiliųjų komandų koordinavimas)
Tel. (8 5) 243 1166, mob. 8 645 97 016
El. p. Jurgita.Barysiene@vaikoteises.lt

Jurgita Jankūnaitė

Vyriausioji specialistė
(Pagalbos vaikams linijos koordinavimas)
Tel. (8 5) 243 1162
El. p. Jurgita.Jankunaite@vaikoteises.lt

Skaistė Pekarskė

Vyriausioji specialistė
(Ypatingi atvejai, t.y. vaiko mirtis, sunkus sveikatos sutrikdymas, seksualinė prievarta, prekyba vaikais, savižudybė bei bandymai nusižudyti)
Tel. (8 5) 210 3075
El. p. Skaiste.Pekarske@vaikoteises.lt

Gabrielė Platakytė

Vyriausioji specialistė
(Vaiko situacijos vertinimas)
Tel. (85) 210 3074
El. p. Gabriele.Platakyte@vaikoteises.lt

X