Projekto „Multidimensinis požiūris į vaikų ir jaunimo elgesio problemas per MDFT programos įgyvendinimą“

  • Eliza Norkuvienė
  •  
  • Projekto administratorė
  • El. p.: eliza.norkuviene@vaikoteises.lt
 Svetlana Mackevičienė
 
Projekto finansininkė
Tel. (8 5) 210 3087
El. p. svetlana.mackeviciene@vaikoteises.lt


 

X