Teisinės pagalbos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyrius

Sandra Urbonienė

Skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 231 09 29, mob. 8 686 34 149
El. p. sandra.urboniene@vaikoteises.lt

Greta Vaickė

(Tarptautiniai vaiko teisių apsaugos klausimai)
Tel. (8 5) 210 3070
El. p. greta.vaicke@vaikoteises.lt

Renata Silvanovič

Vyriausioji specialistė
(Vaikų neteisėto išvežimo į užsienio valstybes arba Lietuvos Respubliką klausimai, prašymų pagal 1980 m. Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų nagrinėjimas)
Tel. (8 5) 210 30 71
El. p. renata.silvanovic@vaikoteises.lt

Karolina Vilimaitė

 

Giedrė Mikėnienė

Vyriausioji specialistė
(Nacionaliniai vaiko teisių apsaugos klausimai)
Tel. (8 5) 243 1164
El. p. giedre.mikeniene@vaikoteises.lt

Diana Gigevičiūtė

 

X