Teisinės pagalbos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyrius

Renata Silvanovič

Vyriausioji specialistė

(Vaikų neteisėto išvežimo į užsienio valstybes arba
Lietuvos Respubliką klausimai, prašymų pagal 1980 m.
Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo
civilinių aspektų nagrinėjimas)

Tel. (8 5) 210 30 71

El. p. renata.silvanovic@vaikoteises.lt

 

Karolina Vilimaitė

Vyriausioji specialistė

(Tarptautiniai vaiko teisių apsaugos klausimai)

Tel. (8 5) 210 3072

El. p. karolina.vilimaite@vaikoteises.lt

 

Giedrė Mikėnienė

Vyriausioji specialistė

(Nacionaliniai vaiko teisių apsaugos klausimai)

Tel. (8 5) 243 1164

El. p. giedre.mikeniene@vaikoteises.lt

Diana Gigevičiūtė

Vyriausioji specialistė

(Nacionaliniai vaiko teisių apsaugos klausimai)

Tel. (8 5) 210 3073

El. p. diana.gigeviciute@vaikoteises.lt

 

 

X