Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos administracija ir teritoriniai skyriai dėl paskelbtos ekstremalios situacijos klientus aptarnauja tik telefonu arba el. paštu. Kontaktus rasite čia.

Due to the declared emergency situation, the administration and territorial divisions of the State Child Rights Protection and Adoption Service serve clients only by phone or e-mail. Contacts can be found here.

Teisinės pagalbos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyrius

Sandra Urbonienė

Skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 231 09 29, mob. 8 686 34 149
El. p. sandra.urboniene@vaikoteises.lt

Greta Vaickė

(Tarptautiniai vaiko teisių apsaugos klausimai)
Tel. (8 5) 210 3070
El. p. greta.vaicke@vaikoteises.lt

Renata Silvanovič

Vyriausioji specialistė
(Vaikų neteisėto išvežimo į užsienio valstybes arba Lietuvos Respubliką klausimai, prašymų pagal 1980 m. Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų nagrinėjimas)
Tel. (8 5) 210 30 71
El. p. renata.silvanovic@vaikoteises.lt

Karolina Vilimaitė

 

Giedrė Mikėnienė

Vyriausioji specialistė
(Nacionaliniai vaiko teisių apsaugos klausimai)
Tel. (8 5) 243 1164
El. p. giedre.mikeniene@vaikoteises.lt

Diana Gigevičiūtė

 

X