Teisinės pagalbos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyrius

Edita Brožaitienė
Vedėja
Tel. (8 5) 231 0929
Mob. tel. 8 686 34149
El. p. edita.brozaitiene@vaikoteises.lt

Indrė Kryžiūtė
Patarėja
Tel. (8 5) 243 1164

Mob. tel. 8 613 04037
El. p. indre.kryziute@vaikoteises.lt

Karolina Vilimaitė
Vyriausioji specialistė
(Tarptautiniai vaiko teisių apsaugos klausimai)
Tel. (8 5) 210 3072
El. p. karolina.vilimaite@vaikoteises.lt

Diana Gigevičiūtė
Vyriausioji specialistė
(Nacionaliniai vaiko teisių apsaugos klausimai)
Tel. (8 5) 210 3073
El. p. diana.gigeviciute@vaikoteises.lt

Renata Silvanovič
Vyriausioji specialistė
(Vaikų neteisėto išvežimo į užsienio
valstybes arba Lietuvos Respubliką
klausimai, prašymų pagal 1980 m.
Hagos konvenciją dėl tarptautinio
vaikų grobimo civilinių aspektų nagrinėjimas)
Tel. (8 5) 210 30 71
El. p. renata.silvanovic@vaikoteises.lt

Ugnė Jurgaitytė

Vyriausioji specialistė
El. p. ugne.jurgaityte@vaikoteises.lt 
X