Dėl galimo vaiko teisių pažeidimo kreipkitės į artimiausią teritorinį Tarnybos skyrių – darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. Norėdami pranešti apie galimą vaiko teisių pažeidimą po darbo valandų, nedarbo bei švenčių dienomis kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu – 112.

For possible violations of the rights of the child, please contact the nearest territorial division on working days from 8:00 to 17:00. After working hours, holidays and public holidays – call general helpline 112.

Teisinės pagalbos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyrius

Edita Brožaitienė
Vedėja
Tel. (8 5) 231 0929
Mob. tel. 8 686 34149
El. p. edita.brozaitiene@vaikoteises.lt

Indrė Kryžiūtė
Patarėja
Tel. (8 5) 243 1164
Mob. tel. 8 613 04037
El. p. indre.kryziute@vaikoteises.lt

Karolina Vilimaitė
Vyriausioji specialistė
(Tarptautiniai vaiko teisių apsaugos klausimai)
Tel. (8 5) 210 3072
El. p. karolina.vilimaite@vaikoteises.lt

Ugnė Jurgaitytė
Vyriausioji specialistė
Tel. (8-5) 210 30 73
El. p. ugne.jurgaityte@vaikoteises.lt 

Renata Silvanovič
Vyriausioji specialistė
(Vaikų neteisėto išvežimo į užsienio
valstybes arba Lietuvos Respubliką
klausimai, prašymų pagal 1980 m.
Hagos konvenciją dėl tarptautinio
vaikų grobimo civilinių aspektų nagrinėjimas)
Tel. (8 5) 210 30 71
El. p. renata.silvanovic@vaikoteises.lt

X