Teritoriniai skyriai

Specialieji reikalavimai pareigybėms ir darbuotojų funkcijos

VILNIAUS MIESTO VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIUS

Skyriaus vedėjas

Vyresnysis patarėjas

Vyresnysis patarėjas (koordinuojantis globą)

Vyriausieji specialistai (atsakingi už globą)

Vyresnysis patarėjas (koordinuojantis pranešimų apie galimus vaiko teisių pažeidimus nagrinėjimą)

Vyriausieji specialistai (nagrinėjantys pranešimus apie galimą vaiko teisių pažeidimą)

Vyriausieji specialistai (nagrinėjantys pranešimus apie galimą vaiko teisių pažeidimą)

Vyriausieji specialistai (budėtojai)

Vyriausieji specialistai (psichologai)

Vyriausieji specialistai (dirbantys su priklausomybę ar priklausomybių sutrikimų simptomų turinčiais asmenimis ir (ar) šeimomis)

Vyriausieji specialistai (socialiniai darbuotojai)

Vyresnysis patarėjas (koordinuojantis teisininkus)

Vyriausiasis specialistas (teisininkas)

KAUNO MIESTO VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIUS

Skyriaus vedėjas

Vyresnysis patarėjas (koordinuojantis globą ir pranešimų apie galimą vaiko teisių pažeidimą nagrinėjimą)

Vyriausieji specialistai (nagrinėjantys pranešimus apie galimus vaiko teisių pažeidimus)

Vyriausieji specialistai (budėtojai)

Vyriausieji specialistai (psichologai)

Vyriausieji specialistai (dirbantys su priklausomybę ar priklausomybių sutrikimų simptomų turinčiais asmenimis ir (ar) jų šeimomis)

Vyriausieji specialistai (socialiniai darbuotojai)

Vyresnysis patarėjas (koordinuojantis teisininkus)

Vyriausieji specialistai (teisininkai)

VILNIAUS APSKRITIES VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIUS

Skyriaus vedėjas

Vyresnysis patarėjas

Vyriausieji specialistai (budėtojai)

Vyriausieji specialistai (psichologai)

Vyriausieji specialistai (dirbantys su priklausomybę ar priklausomybių sutrikimų simptomų turinčiais asmenimis ir (ar) šeimomis)

Vyriausieji specialistai (socialiniai darbuotojai)

Patarėjai savivaldybėse

Vyriausieji specialistai (gynėjai)

Vyriausieji specialistai (teisininkai)

KAUNO APSKRITIES VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIUS

Skyriaus vedėjas

Vyresnysis patarėjas

Vyriausieji specialistai (budėtojai)

Vyriausieji specialistai (psichologai)

Vyriausieji specialistai (dirbantys su priklausomybę ar priklausomybių sutrikimų simptomų turinčiais asmenimis ir (ar) šeimomis)

Vyriausieji specialistai (socialiniai darbuotojai)

Patarėjai savivaldybėse

Vyriausieji specialistai (gynėjai)

Vyriausieji specialistai (teisininkai)

ŠIAULIŲ APSKRITIES VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIUS

Skyriaus vedėjas

Vyresnysis patarėjas

Patarėjas (koordinuojantis teisininkus)

Vyriausieji specialistai (budėtojai)

Vyriausieji specialistai (psichologai)

Vyriausieji specialistai (dirbantys su priklausomybę ar priklausomybių sutrikimų simptomų turinčiais asmenimis ir (ar) šeimomis)

Vyriausieji specialistai (socialiniai darbuotojai)

Patarėjai savivaldybėse

Vyriausieji specialistai (gynėjai)

Vyriausieji specialistai (teisininkai)

PANEVĖŽIO APSKRTIES VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIUS

Skyriaus vedėjas

Vyriausieji specialistai (budėtojai)

Vyriausieji specialistai (psichologai)

Vyriausieji specialistai (dirbantys su priklausomybę ar priklausomybių sutrikimų simptomų turinčiais asmenimis ir (ar) šeimomis)

Vyriausieji specialistai (socialiniai darbuotojai)

Patarėjai savivaldybėse

Vyriausieji specialistai (gynėjai)

Vyriausieji specialistai (teisininkai)

UTENOS APSKRITIES VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIUS

Skyriaus vedėjas

Vyresnysis patarėjas

Vyriausieji specialistai (budėtojai)

Vyriausieji specialistai (psichologai)

Vyriausieji specialistai (dirbantys su priklausomybę ar priklausomybių sutrikimų simptomų turinčiais asmenimis ir (ar) šeimomis)

Vyriausieji specialistai (socialiniai darbuotojai)

Patarėjai savivaldybėse

Vyriausieji specialistai (gynėjai)

Vyriausieji specialistai (teisininkai)

TELŠIŲ APSKRITIES VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIUS

Vyresnysis patarėjas

Vyriausieji specialistai (budėtojai)

Vyriausieji specialistai (dirbantys su priklausomybę ar priklausomybių sutrikimų simptomų turinčiais asmenimis ir (ar) šeimomis)

Vyriausieji specialistai (socialiniai darbuotojai)

Patarėjai savivaldybėse

Vyriausieji specialistai (gynėjai)

Vyriausieji specialistai (teisininkai)

KLAIPĖDOS APSKRITIES VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIUS

Skyriaus vedėjas

Vyriausieji specialistai (budėtojai)

Vyriausieji specialistai (psichologai)

Vyriausieji specialistai (dirbantys su priklausomybę ar priklausomybių sutrikimų simptomų turinčiais asmenimis ir (ar) šeimomis)

Vyriausieji specialistai (socialiniai darbuotojai)

Patarėjai savivaldybėse

Vyriausieji specialistai (gynėjai)

Vyriausieji specialistai (teisininkai)

TAURAGĖS APSKRITIES VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIUS

Skyriaus vedėjas

Vyriausieji specialistai (budėtojai)

Vyriausieji specialistai (psichologai)

Vyriausieji specialistai (dirbantys su priklausomybę ar priklausomybių sutrikimų simptomų turinčiais asmenimis ir (ar) šeimomis)

Vyriausieji specialistai (socialiniai darbuotojai)

Patarėjai savivaldybėse

Vyriausieji specialistai (gynėjai)

Vyriausieji specialistai (teisininkai)

MARIJAMPOLĖS APSKRITIES VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIUS

Skyriaus vedėjas

Vyresnysis patarėjas

Vyriausieji specialistai (budėtojai)

Vyriausieji specialistai (psichologai)

Vyriausieji specialistai (dirbantys su priklausomybę ar priklausomybių sutrikimų simptomų turinčiais asmenimis ir (ar) šeimomis)

Vyriausieji specialistai (socialiniai darbuotojai)

Patarėjai savivaldybėse

Vyriausieji specialistai (gynėjai)

Vyriausieji specialistai (teisininkai)

ALYTAUS APSKRITIES VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIUS

Skyriaus vedėjas

Vyresnysis patarėjas

Vyriausieji specialistai (budėtojai)

Vyriausieji specialistai (psichologai)

Vyriausieji specialistai (dirbantys su priklausomybę ar priklausomybių sutrikimų simptomų turinčiais asmenimis ir (ar) šeimomis)

Vyriausieji specialistai (socialiniai darbuotojai)

Patarėjai savivaldybėse

Vyriausieji specialistai (gynėjai)

Vyriausieji specialistai (teisininkai)

X