Vidaus tyrimų skyrius

Solveiga Paulauskienė

Skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 231 0927
El.p. solveiga.paulauskiene@vaikoteises.lt

 

Jolita Stadalninkaitė

Vyriausioji specialistė

El. p. jolita.stadalninkaite@vaikoteises.lt

 

X