Vidaus tyrimų skyrius

Eglė Betingienė 

Vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 236 87 11 
El. p. egle.betingiene@vaikoteises.lt

X