Dėl galimo vaiko teisių pažeidimo kreipkitės į artimiausią teritorinį Tarnybos skyrių – darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. Norėdami pranešti apie galimą vaiko teisių pažeidimą po darbo valandų, nedarbo bei švenčių dienomis kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu – 112.

For possible violations of the rights of the child, please contact the nearest territorial division on working days from 8:00 to 17:00. After working hours, holidays and public holidays – call general helpline 112.

Ginčai dėl vaiko

Ginčai dėl vaiko

Su vaiku susijusios tėvų teisės ir pareigos yra lygios. Visus vaiko priežiūros ir auklėjimo klausimus tėvai turi spręsti bendru sutarimu. Kiekvieną iš jų sieja vienoda pareiga rūpintis vaiku, nepriklausomai nuo to, ar tėvai gyvena kartu santuokoje (nesusituokę), ar yra išsiskyrę (nebuvo susituokę) ir gyvena atskirai. 

Tėvų ginčai kyla tada, kai: 
- jie nesusitaria dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo;
- dėl bendravimo su vaiku, kai pora gyvena skyrium; 
- dėl vaiko bendravimo su artimaisiais giminaičiais. 

Išsamios informacijos apie skyrybas ir vaikams, ir suaugusiesiems galima rasti naujame www.pagalbavaikams.lt svetainės skyriuje „Tėvų skyrybos“.

X