Dėl galimo vaiko teisių pažeidimo kreipkitės į artimiausią teritorinį Tarnybos skyrių – darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. Norėdami pranešti apie galimą vaiko teisių pažeidimą po darbo valandų, nedarbo bei švenčių dienomis kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu – 112.

For possible violations of the rights of the child, please contact the nearest territorial division on working days from 8:00 to 17:00. After working hours, holidays and public holidays – call general helpline 112.

Vaiko Konstitucija

Apie "Vaiko Konstituciją"

Knygelę „Vaiko Konstitucija“ išleidome tikėdamiesi, kad ji prisidės prie to, kad kiekvienas Lietuvos vaikas džiaugtųsi vaikyste ir augtų sveikas, laimingas, atsakingas.

Į ją vaikams priimtina kalba surašėme vaikų teises ir pareigas.

Kokias teises turi vaikai?

 • Teisę į vardą ir pilietybę
 • Teisę gauti išsilavinimą
 • Teisę gyventi visavertį gyvenimą
 • Teisę turėti savo nuomonę ir ją reikšti
 • Teisę žinoti savo tėvus ir bendrauti su jais
 • Teisę būti apgintam nuo bet kokio pobūdžio smurto
 • Teisę turėti asmeninį gyvenimą ir laisvę
 • Teisę vartoti gimtąją kalbą

Kokias pareigas turi vaikai?

 • Pareigą mokytis
 • Pareigą gerbti savo tėvus ir globėjus bei kitus asmenis
 • Pareigą saugoti savo sveikatą
 • Pareigą gerbti savo valstybę ir įstatymus
 • Pareigą laikytis visuomenės priimtų elgesio taisyklių

Kur kreiptis, jei patiri smurtą (psichologinį, fizinį, seksualinį, nepriežiūrą, patyčias ar kt.):

 • į suaugusį žmogų, kuriuo pasitiki. Papasakojęs tai, ką patiri, kartu galėtumėte aptarti pagalbos būdus bei imtis veiksmų, jog situacija pasikeistų.
 • į Tarnybos Pagalbos vaikams liniją, www.pagalbavaikams.lt , tel. 116 111 (paskambinus į Vaikų liniją, jos konsultantas gali sujungti su Pagalbos vaikams linijos konsultantu)
 • skubiais atvejais, jei vaiko saugumui, sveikatai ar gyvybei gresia pavojus, nedelsiant skambinti nemokamu tel. nr. 112.
 • į gyvenamosios vietos VTAS (galima kreiptis anonimiškai, telefonu, el. paštu, paštu).
 • jeigu vaikas nori sulaukti emocinės paramos, pasidalyti kasdieniais sunkumais, gali skambinti į nemokamai emocinę paramą teikiančias linijas (Vaikų linija - https://www.vaikulinija.lt, tel. 116 111, Jaunimo linija - https://www.jaunimolinija.lt,  tel. 8 800 28888)

"Vaiko Konstituciją" galite parsisiųsti čia: "Vaiko Konstitucija" (PDF 137 MB)

X