Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos administracija ir teritoriniai skyriai dėl paskelbtos ekstremalios situacijos klientus aptarnauja tik telefonu arba el. paštu. Kontaktus rasite čia.

Vaiko Konstitucija

Apie "Vaiko Konstituciją"

Knygelę „Vaiko Konstitucija“ išleidome tikėdamiesi, kad ji prisidės prie to, kad kiekvienas Lietuvos vaikas džiaugtųsi vaikyste ir augtų sveikas, laimingas, atsakingas.

Į ją vaikams priimtina kalba surašėme vaikų teises ir pareigas.

Kokias teises turi vaikai?

 • Teisę į vardą ir pilietybę
 • Teisę gauti išsilavinimą
 • Teisę gyventi visavertį gyvenimą
 • Teisę turėti savo nuomonę ir ją reikšti
 • Teisę žinoti savo tėvus ir bendrauti su jais
 • Teisę būti apgintam nuo bet kokio pobūdžio smurto
 • Teisę turėti asmeninį gyvenimą ir laisvę
 • Teisę vartoti gimtąją kalbą

Kokias pareigas turi vaikai?

 • Pareigą mokytis
 • Pareigą gerbti savo tėvus ir globėjus bei kitus asmenis
 • Pareigą saugoti savo sveikatą
 • Pareigą gerbti savo valstybę ir įstatymus
 • Pareigą laikytis visuomenės priimtų elgesio taisyklių

Kur kreiptis, jei patiri smurtą (psichologinį, fizinį, seksualinį, nepriežiūrą, patyčias ar kt.):

 • į suaugusį žmogų, kuriuo pasitiki. Papasakojęs tai, ką patiri, kartu galėtumėte aptarti pagalbos būdus bei imtis veiksmų, jog situacija pasikeistų.
 • į Tarnybos Pagalbos vaikams liniją
 • skubiais atvejais, jei vaiko saugumui, sveikatai ar gyvybei gresia pavojus, nedelsiant skambinti nemokamu tel. nr. 112.
 • į gyvenamosios vietos VTAS (galima kreiptis anonimiškai, telefonu, el. paštu, paštu).
 • jeigu vaikas nori sulaukti emocinės paramos, pasidalyti kasdieniais sunkumais, gali skambinti į nemokamai emocinę paramą teikiančias linijas (Vaikų linija, Jaunimo linija).

"Vaiko Konstituciją" galite parsisiųsti čia: "Vaiko Konstitucija" (PDF 137 MB)

X