Vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarka

Vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarka

Siekiant sukurti nepertraukiamai veikiančią vaiko teisių apsaugos sistemą, kuri užtikrintų vienodos praktikos, apsaugant ir ginant vaiko teises ir teisėtus interesus, formavimąsi ir taikymą valstybėje, savalaikį reagavimą į vaiko teisių pažeidimus ir operatyvų sprendimų priėmimą, nuo 2018 m. liepos 1 d. įsigaliojo (2019 m. balandžio 11 d. redaguotosnauja, mažųjų interesus labiau apsaugosianti vaiko teisių apsaugos sistema. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai tapo pavaldūs visų Lietuvos savivaldybių Vaiko teisių apsaugos skyriai, kurie dirba pagal vienodus standartus – vienijančias vertybes ir tikslus, formuojama tokia pati teisės taikymo praktika, vykdomi vieningi, aiškūs ir konkretūs veiksmai atstovaujant ir ginant vaikų interesus visoje šalyje. 

Šios pertvarkos esmė – sukurti bendrą ir aiškią sistemą, kuri padėtų greitai ir profesionaliai reaguoti į pranešimus apie vaikų teisių pažeidimus. Taip pat kryptingai dirbti su šeimomis, kuriose kyla problemos ar krizės, stiprinti globėjų paiešką ir pagalbą jiems, sukurti vienodą, atpažįstamą, draugišką vaikui tarnybos aplinką, ugdyti ir didinti visuomenės nepakantumą vaiko teisių pažeidimams.

Tarnyba užtikrina nepertraukiamą vaiko teisių apsaugos sistemą. Šalyje veikia 12 tarnybos teritorinių skyrių, kurie visą parą, taip pat švenčių ir poilsio dienomis, užtikrina vaiko teisių apsaugą, reaguoja į visus raštu, žodžiu ar kitokiomis priemonėmis gautus pranešimus apie vaiko teisių pažeidimus. Tarnybai suteikiama teisė atlikti administracinių nusižengimų teiseną dėl administracinių nusižengimų, susijusių su vaiko teisių pažeidimais.

Centralizavus vaiko teisių apsaugos sistemą, savivaldybės išlieka svarbiausiu Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos partneriu: savivaldybės teiks švietimo, socialinių paslaugų ir sveikatos srities paslaugas šeimoms, kurios susiduria su sunkumais ir negali vienos susidoroti su iššūkiais.

2017 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, kuriuo siekiama pertvarkyti vaiko teisių apsaugos sistemą.

2019 m. balandžio 11 d. priimtos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisos. Jos pilnai įsigaliojo nuo 2020 m. sausio 1 d.

Vaiko teisių apsaugos sistemos naujovės Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo kontekste

Kokiomis aplinkybėmis vaikas gali būti paimtas iš šeimos

Kuo skiriasi vaiko paėmimas iš jam nesaugios aplinkos nuo vaiko paėmimo iš atstovų pagal įstatymą

Kodėl svarbu nedelsti pranešti apie skriaudžiamą vaiką

Tarnybos reakcija ir veiksmai gavus pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą

Kaip bus atliekamas vaiko situacijos vertinimas

Tarnybos mobiliųjų komandų pagalba šeimoms. Dažniausiai užduodami klausimai apie mobiliąsias komandas.

Vaiko laikinoji priežiūra: pagrindinės nuostatos

Antrinės teisinės pagalbos teikimas šeimoms

Atvejo vadybos tvarka nuo 2020 m. sausio 1 d.

Budintis globotojas: koks tai darbas ir ką reikia žinoti, norint juo tapti

Kada galima palikti vaiką be priežiūros

Tėvų linija nemokamu numeriu 8 800 900 12

 

 

X