Dėl galimo vaiko teisių pažeidimo kreipkitės į artimiausią teritorinį Tarnybos skyrių – darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. Norėdami pranešti apie galimą vaiko teisių pažeidimą po darbo valandų, nedarbo bei švenčių dienomis kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu – 112.

For possible violations of the rights of the child, please contact the nearest territorial division on working days from 8:00 to 17:00. After working hours, holidays and public holidays – call general helpline 112.

VAIKŲ TARYBA

 

Žiniasklaidoje apie VAIKŲ TARYBĄ

 

2021-06-01

 

Vaikų taryba įgauna pagreitį: neužilgo paaiškės, kurie šalies vaikai atstovaus visų Lietuvos vaikų balsui

 

Pasibaigus atrankai į Vaikų tarybą, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba skaičiuoja 48 motyvuotų šalies vaikų atsiųstas ir reikalavimus atitinkančias anketas. Atrankoje dalyvauja 32 mergaitės ir 16 berniukų. Dalyvaujančių atrankoje amžiaus spektras gan platus – nuo jauniausio aštuonmečio iki vyriausių penkiolikmečių. Amžiaus vidurkis - 11-12 metų.

Tarnyba sulaukė ne vieno skambučio iš tėvelių, mokytojų, kurie tikslinosi atrankos detales ir reiškė susidomėjimą – jautėsi jų noras padėti vaikams įgyvendinti užduotį, taip tampant Vaikų tarybos nariais. Atrankoje dalyvauja labai skirtingi vaikai: ir muzikuojantys, ir sportuojantys, ir meninių sugebėjimų turintys, olimpiadų laureatai, mokyklos savivaldos nariai, vaikai su specialiaisiais poreikiais, taip pat vaikai, kurie turi savo artimoje aplinkoje vaikų su negalia.

„Labai džiaugiamės, kad į Tarybą vaikai pretendavo iš visos Lietuvos. Yra anketų ne tik iš didžiųjų Lietuvos miestų – Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos, bet ir Mažeikių, Marijampolės, Druskininkų, Alytaus, Elektrėnų, Plungės. Kuo įvairesnės vaikų patirtys, tuo plačiau vaikų interesams jie atstovaus“, - tuo tikra Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė.

 

Savo prisistatymuose vaikai kalba apie smurtą, pagalbą socialiai pažeistiems vaikams

Vaikai buvo prašomi sukurti vaizdo klipą apie save ir savo požiūrį į vaiko teisių problemas. Iš būsimų Vaikų tarybos narių buvo tikimasi sulaukti ne tik problemų išryškinimo, bet ir siūlymų, kaip galime kartu jas išspręsti. Kiekvienas vaikas, norintis dalyvauti atrankoje, buvo kviečiamas pristatyti bet kokią jam rūpimą temą – čia nebuvo griežtų taisyklių ar apribojimų.

Pirminės peržiūros metu, stebint prisistatymus, galima teigti, kad nors vaikus anketas užpildyti neretai paskatino tėveliai, socialiniai darbuotojai, mokytojai ar auklėtojai, vaikai yra labai motyvuoti dalyvauti ir atstovauti kitiems vaikams. Jų motyvaciją skatina matomos ir išsakomos vaikų problemos, patiriami iššūkiai.

Štai jauniausias 8 metų pirmokas nori skatinti vaikus darbštumo, o penkiolikmečiai siekia gerinti vaikų, paauglių įvaizdį, atstovauti vaikų balsui,  11-12 mečiai siūlo atkreipti dėmesį į su negalią turinčius vaikus, vaikų uždarumą ir bendravimo stoką ne vien su bendraamžiais, bet ir su suaugusiais, taip pat, siekia skatinti vaikų aktyvumą bei užimtumą.

Vaikai savo prisistatymuose kelia tokias temas, kaip smurtas prieš vaikus, pagalbos linijų populiarinimas vaikams, socialiai pažeidžiamų vaikų problemos – nenoras bendrauti, nenoras mokytis, taip pat socialinė ir pilietinė veikla vaikams, vaikų su negalia integracija, vaikų ir tėvų/suaugusių komunikacijos sunkumai, lietuvių kalbos pamokos atvykusiems vaikams iš užsienio.

Vaikai teikia ir pasiūlymus, štai keli jų: vaikų mentorystė, kuomet vaikai tampa kitų vaikų mentoriais, sporto užsiėmimų prieinamumo didinimas, socialiai pažeidžiamų ir kitų šeimų bendros stovyklos.

Net keletas vaikų pristatymuose naudoja muzikinius intarpus (repuoja, eiliuoja, groja), kiti naudoja įvairias montavimo technikas, taip atsiskleidžia puikus jų kompiuterinis raštingumas. Didelė dalis pretendentų teikia anketas su kitų asmenų (senelių, draugų, auklėtojų) rekomendacijomis.

 

Atrankos rezultatai - po dviejų savaičių

Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos sudaryta komisija vertins visas kandidatų paraiškas iki birželio 15 d. Šią dieną bus susisiekta su 15 vaikų, kurie bus kviečiami tapti Vaikų tarybos nariais.

Renkant narius bus atsižvelgiama į kiekvieno kandidato motyvaciją tapti Tarybos nariu, kūrybiškumą bei pasiūlymus vaiko teisių temomis.

Pasak I. Skuodienės, čia labai svarbus noras ir motyvacija save atskleisti, reikšti savo nuomonę, kad vaikas atsineštų į Tarybą ir tas temas, kurioms atstovauja, kurios jį patį labausiai liečia – tai, kas jam labiausiai įdomu.

 

Liepos 1-ąją – pirmasis Tarybos posėdis

Pirmasis Vaikų tarybos posėdis įvyks po mėnesio – liepos 1 d. „Šio Tarybos posėdžio metu susipažinsime su vaikais, kalbėsime apie tai, kas jiems svarbiausia, ko jie tikisi iš Tarybos, iš mūsų Tarnybos, kviesime pasidalinti mintimis apie vaiko teises, jų matymą, apkalbėsime jų išskirtas vaikams aktualias temas. Planuojame plačiau supažindinti vaikus su mūsų veikla bei visa vaiko teisių apsaugos sistema. Išsigryninsime vaikų siekius, lūkesčius ir ketinimus, numatysime kito posėdžio darbotvarkę“, - sako I. Skuodienė, atkreipdama dėmesį į svarbiausią Tarybos tikslą – atstovauti kiekvieno vaiko balsui ir jo poreikiams: „Vaiko teisės privalo būti apie tai, kas vaikui svarbu – apie jo nuomonę, rūpesčius ir lūkesčius“.

Tam, kad Tarybos posėdžiai būtų produktyvūs, įdomūs ir naudingi, į juos bus kviečiami įvairių sričių specialistai, žinomi ir daug pasiekę tų sričių, kurios taps Vaikų tarybos diskusijų objektu, atstovai. Vaikai bus kviečiami aktyviai diskutuoti, savo pastebėjimus išsakyti posėdžiuose sutiktiems politikos, kultūros, švietimo, sveikatos bei kitiems visuomenės atstovams.

Vaikų tarybos nariai renkami dvejų metų kadencijai. Pirmieji Vaikų tarybos metai bus skirti vaikams apsiprasti su naujomis ir svarbiomis jų pareigomis bei teikti siūlymus, aiškintis, kas galėtų būti svarbiausia Vaikų tarybos veikloje. Antraisiais metais bus galima įgyvendinti užsibrėžtus tikslus ir stebėti jų rezultatus.

Numatyti ne mažiau kaip 4 Tarybos posėdžiai per metus. Tarnyba pasirūpins skirtingose Lietuvos vietovėse gyvenančių narių atvykimu arba prisijungimu nuotoliniu būdu.


 

 

2021-04-02

 

Tapk Vaikų tarybos nariu!


Kelk klausimus ir vaiko teisių apsaugos temomis diskutuok su politikos, kultūros, švietimo, sveikatos bei kitais visuomenės atstovais. Tapęs Vaikų tarybos nariu, teik Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai siūlymus, rekomendacijas, būk šios Tarnybos patarėju, o svarbiausia  - Atstovauk visų Lietuvos vaikų balsui!

Kviečiame 7-16 metų vaikus kandidatuoti į Vaikų tarybą.


Net 15 labiausiai motyvuotų kandidatų turės unikalią progą dirbti Tarnybai patariančioje komandoje, galės tiesiai vaikų gerovės specialistams išsakyti tikruosius vaikų rūpesčius ir problemas.


Šios išskirtinės patirties metu kiekvienas Vaikų tarybos narys prisidės prie visų Lietuvos vaikų gerovės.

 

Jeigu gali ir nori, mes laukiame Tavęs: būkime partneriai, būkime draugai, dirbkime kartu!

 

Svarbu žinoti

 • - Vaikų taryba renkama 2 metų kadencijai. Planuojami mažiausiai 8 tarybos posėdžiai, kuriuose dalyvausi.
 •  
 • - Posėdžiai bus produktyvūs, įdomūs ir naudingi, nes juose dalyvaus įvairių sričių specialistai, žinomi ir daug pasiekę ekspertai, kuriems galėsi išsakyti savo lūkesčius ar nuogąstavimus.
 •  
 • - Diskusijoms ir problemų aptarimui posėdžių moderatoriai pasitelks interaktyvias, žaismingas, dar nebandytas priemones ir formas, kurios Tau tikrai patiks!
 •  
 • - Dalis posėdžių bus organizuojami nuotoliniu būdu, o jei vyks gyvai, Tau nereikės rūpintis kaip pas mus atvyksi: Tavo kelione į posėdžius ir visa dienos programa pasirūpinsime mes!
 •  
 • - Nesvarbu, tau 8 ar 16 metų. Svarbu, kad turi noro ir motyvacijos išsakyti, kas Tau ir Tavo bendraamžiams kelia nerimą, kokias problemas matai, ko trūksta, ar yra per daug, gal ką nors keistum arba imtumeisi naujų sprendimų vaiko teisių užtikrinimo temoje.
 •  

Ką reikia padaryti?

 • - Sukurti prisistatymo filmuką ir siųsti jį mums, UŽPILDŽIUS ŠIĄ ANKETĄ.
 •  
 • - Anketą atsiųsti iki 2021 m. birželio 1 dienos.
 •  
 • - Vaikai į tarybą kviečiami kandidatuoti savanoriškais tikslais ir turi turėti savo tėvų ar globėjų (atstovų pagal įstatymą) sutikimą. Sutikimo forma.
   

Jei Tau rūpi, nedelsk – gal TU esi tas, kurio balsas jau netrukus atstovaus visiems Lietuvos vaikams!


Vaikų tarybos veiklos nuostatai.

 

 

Kontaktas pasiteiravimui: Justina Marcinkutė, Viešųjų ryšių ir komunikacijos skyriaus patarėja, Tel. (8 5) 233 2572, Mob. +370 614 30118, El. p. justina.marcinkute@vaikoteises.lt


 

X