Informacijos apie asmenį rinkimas

Informacijos apie asmenį rinkimas

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pareigybių, į kurias pretenduojantys asmenys turi būti patikrinti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje, sąrašas

X