Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos administracija ir teritoriniai skyriai dėl paskelbtos ekstremalios situacijos klientus aptarnauja tik telefonu arba el. paštu. Kontaktus rasite čia.

Due to the declared emergency situation, the administration and territorial divisions of the State Child Rights Protection and Adoption Service serve clients only by phone or e-mail. Contacts can be found here.

Kita informacija

Teisės aktų projektai

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nerengia įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektų. 

Vadovaudamasi Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1114, 8.1.15 punktu, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba pagal kompetenciją teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pasiūlymus dėl teisės aktų vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo klausimais tobulinimo.

 

Tyrimai ir analizės

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos neatlieka tyrimų ir analizių.

 

Teisės aktų pažeidimai

Šiuo metu žemiau nurodytų pažeidimų nenustatyta.

  • Seimo kontrolierių pažymos
  • Valstybės kontrolierių sprendimai
  • Teismo sprendimai
  • Tarnybiniai nusižengimai

 

Teisinio reguliavimo stebėsena

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos neatlieka teisinio reguliavimo stebėsenos.

X