Kita informacija

Teisės aktų projektai

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nerengia įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektų. 

Vadovaudamasi Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1114, 8.1.15 punktu, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba pagal kompetenciją teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pasiūlymus dėl teisės aktų vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo klausimais tobulinimo.

 

X