Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos administracija ir teritoriniai skyriai dėl paskelbtos ekstremalios situacijos klientus aptarnauja tik telefonu arba el. paštu. Kontaktus rasite čia.

Metodinės rekomendacijos

Rekomendacijos dėl vaiko teisės į bylų išnagrinėjimą per įmanomai trumpiausią laiką užtikrinimo 

2019-05-31

Įsakymas dėl rekomendacijų "Dėl vaiko teisės į bylų išnagrinėjimą per įmanomai trumpiausią laiką užtikrinimo" patvirtinimo

2019-05-31

Dėl Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimo, asmeniui, siekiančiam tapti vaiko globėju (rūpintoju) ar įvaikintoju, vertinimo

2018-07-30

Dėl Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatų taikymo

2018-04-03

Dėl informacijos apie galimą įvaikinti vaiką formos (Forma)
2018-03-29 

Įrodymų ir papildomų duomenų rinkimas sprendžiant tarptautinius vaiko globos klausimus

2017-12-29

Dėl tėvų asmeninių ir turtinių ginčų sprendimo klausimų

2017-12-29

Dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų

2017-12-22

Dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų pateikimo

2017-12-22

Rekomendacijos dėl būsimų vaiko globėjų (rūpintojų) veiksmų ieškant globojamo (rūpinamo) vaiko

2017-12-18

Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos sprendžiant tarptautinius vaiko globos klausimus apžvalga

2017-11-30

Dėl ugdymo įstaigų pranešimų apie smurto atvejus savivaldybių administracijų Vaiko teisių apsaugos skyriams (šiuo metu atnaujinama)
2017-10-19 

Dėl nepilnamečių suicidinio elgesio ženklų atpažinimo ir specialistų veiksmų (šiuo metu atnaujinama)
2017-09-26

Dėl neteisėtai iš užsienio valstybės į Lietuvą išvežto ar laikomo vaiko grąžinimo į nuolatinės gyvenamosios vietos valstybę pagal 1980 m. Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų
2017-02-21

Dėl mokinių atostogų 
2017-01-26

X