Dėl galimo vaiko teisių pažeidimo kreipkitės į artimiausią teritorinį Tarnybos skyrių – darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. Norėdami pranešti apie galimą vaiko teisių pažeidimą po darbo valandų, nedarbo bei švenčių dienomis kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu – 112.

For possible violations of the rights of the child, please contact the nearest territorial division on working days from 8:00 to 17:00. After working hours, holidays and public holidays – call general helpline 112.

Globėjų ir įtėvių mokymas

  

MOKYMAI PAGAL ARTIMŲJŲ GIMINAIČIŲ RENGIMO VAIKO GLOBAI PROGRAMĄ – mokymai skirti asmenims, siekiantiems globoti (rūpintis) artimais giminystės ryšiais susijusius vaikus.

Mokymai sudaryti iš 6 užsiėmimų:
1.    Įvadas į Artimųjų giminaičių rengimo programą.
2.    Vaiko raidos poreikiai.
3.    Prieraišumas.
4.    Netektys.
5.    Ryšių su biologine šeima palaikymas.
6.    Auklėjimas.

Mokymų dalyviai: asmenys, susiję artimais giminystės ryšiais su norimu globoti (rūpintis) vaiku.

Artimieji giminaičiai - artimaisiais giminaičiais pripažįstami tiesiosios linijos giminaičiai iki antrojo laipsnio imtinai (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai) ir šoninės linijos antrojo laipsnio giminaičiai (broliai ir seserys). (Civilinio kodekso 3.135 straipsnis).

X