Dėl galimo vaiko teisių pažeidimo kreipkitės į artimiausią teritorinį Tarnybos skyrių – darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. Norėdami pranešti apie galimą vaiko teisių pažeidimą po darbo valandų, nedarbo bei švenčių dienomis kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu – 112.

For possible violations of the rights of the child, please contact the nearest territorial division on working days from 8:00 to 17:00. After working hours, holidays and public holidays – call general helpline 112.

Globėjų ir įtėvių mokymas

  

PAGRINDINIAI MOKYMAI - mokymai pagal Pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą.

Mokymai sudaryti iš 7 užsiemimų:
1.    Įvadas į globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų rengimo programą.
2.    Atvirumas ir bendradarbiavimas.
3.    Vaiko raidos sutrikimų kompensavimas.
4.    Vaiko elgesio problemos ir sutrikimai. Jų įveikimas.
5.    Išsekimas. Prevencija ir intervencija.
6.    Globojamų vaikų traumos ir krizės.
7.    Pasirengimas pokyčiams.

Mokymų dalyviai:
1.    asmenys, ketinantys įvaikinti vaiką,
2.    asmenys, ketinantys globoti (rūpintis) vaiką,
3.    asmenys, ketinantys teikti vaiko priežiūros paslaugas,
4.    asmenys, dirbantys bendruomeniniuose vaikų globos namuose.

Pažymėjimų išdavimas asmenims,
1.    ketinantiems įvaikinti vaiką,
2.    ketinantiems globoti (rūpintis) vaiką.
Atkreiptinas dėmesys, kad šiems asmenims nereikia dalyvauti Specializuotuose mokymuose.

Informacija apie Pagrindinius ir Specializuotus GIMK mokymus

X