Dėl galimo vaiko teisių pažeidimo kreipkitės į artimiausią teritorinį Tarnybos skyrių – darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. Norėdami pranešti apie galimą vaiko teisių pažeidimą po darbo valandų, nedarbo bei švenčių dienomis kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu – 112.

For possible violations of the rights of the child, please contact the nearest territorial division on working days from 8:00 to 17:00. After working hours, holidays and public holidays – call general helpline 112.

Globėjų ir įtėvių mokymas

  

SPECIALIZUOTI MOKYMAI - mokymai pagal Specializuotą asmenų, siekiančių teikti socialinės priežiūros paslaugas, ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą

 Mokymai sudaryti iš 6 užsiėmimų:
1.    Darbas komandoje.
2.    Vaiko susitikimų su biologine šeima organizavimas.
3.    Vaiko psichologinio atsparumo ir tapatybės stiprinimas.
4.    Vaiko elgesio supratimas ir jo poreikių tenkinimas.
5.    Globojamų vaikų mokymosi sunkumai ir motyvacija. Bendruomeninių vaikų globos namų standartai.
6.    Pastovumo užtikrinimas planuojant globą. Vaiko grąžinimas į jo šeimą ar perkėlimas į įtėvių ar globėjų šeimą.

Mokymų dalyviai
1.    asmenys, ketinantys teikti vaiko priežiūros paslaugas, baigę pagrindinius mokymus
2.    asmenys, dirbantys bendruomeniniuose vaikų globos namuose, baigę pagrindinius mokymus

Pažymėjimų išdavimas asmenims,
1.    ketinantiems teikti vaiko priežiūros paslaugas, baigusiems pagrindinius ir specializuotus mokymus;
2.    dirbantiems bendruomeniniuose vaikų globos namuose, baigusiems pagrindinius ir specializuotus mokymus.

Informacija apie Pagrindinius ir Specializuotus GIMK mokymus

X