Dėl galimo vaiko teisių pažeidimo kreipkitės į artimiausią teritorinį Tarnybos skyrių – darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. Norėdami pranešti apie galimą vaiko teisių pažeidimą po darbo valandų, nedarbo bei švenčių dienomis kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu – 112.

For possible violations of the rights of the child, please contact the nearest territorial division on working days from 8:00 to 17:00. After working hours, holidays and public holidays – call general helpline 112.

Ginčai dėl vaiko

Ginčai dėl vaiko

 

Lietuvos Respublikos teisės aktai numato esminę nuostatą, kad su vaiku susijusios tėvų teisės ir pareigos yra lygios. Visus vaiko priežiūros ir auklėjimo klausimus tėvai turi spręsti bendru sutarimu. Kiekvieną iš jų sieja vienoda pareiga rūpintis vaiku, nepriklausomai nuo to, ar tėvai gyvena kartu santuokoje (nesusituokę), ar yra išsiskyrę (nebuvo susituokę) ir gyvena atskirai. 

Vis dėlto, kartais tėvams nepavyksta visų su vaikais susijusių klausimų išspręsti bendru sutarimu. Tėvų ginčai dėl vaikų dažniausiai kyla tada, kai jie nesusitaria dėl: 


- vaiko gyvenamosios vietos nustatymo;


- bendravimo su vaiku, kai tėvai  gyvena skyrium; 


- vaiko bendravimo su artimaisiais giminaičiais. 

 

Išsamios informacijos apie skyrybas ir jų įtaką/poveikį bei pagalbą vaikams ir suaugusiesiems galima rasti naujame www.pagalbavaikams.lt svetainės skyriuje „Tėvų skyrybos“.

 

 

Ginčai dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo

 

 

Ginčai dėl tėvų bendravimo su vaiku

 

 

Ginčai dėl ryšio su giminaičiais

 

 

Tarnybos dalyvavimas ginčuose dėl vaiko

 

 

Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bylose dėl ginčo dėl vaiko

 

 

Išlaikymo vaikui teikimas

 

X