Dėl galimo vaiko teisių pažeidimo kreipkitės į artimiausią teritorinį Tarnybos skyrių – darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. Norėdami pranešti apie galimą vaiko teisių pažeidimą po darbo valandų, nedarbo bei švenčių dienomis kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu – 112.

For possible violations of the rights of the child, please contact the nearest territorial division on working days from 8:00 to 17:00. After working hours, holidays and public holidays – call general helpline 112.

Vaiko teisių užtikrinimas


Pagalba

 

Mobili komanda

Visa informacija apie MOBILIĄSIAS KOMANDAS (MK)


 

TARNYBOS MOBILIŲJŲ KOMANDŲ PAGALBA ŠEIMOMS PASITEISINO

Su vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarka atsirado nemažai naujovių, siekiant didinti vaikų saugumą ir pagalbą šeimai. Viena jų – Tarnybos teritoriniuose skyriuose veikiančios mobiliosios komandos. Visuomenėje pasitaiko manančių, kad būtent mobiliosios komandos reaguoja į pranešimus apie galimus vaiko teisių pažeidimus, vyksta į šeimą ir, nustačius realų pavojų vaiko fiziniam ar psichiniam saugumui, sveikatai ar gyvybei ar pavojų, galintį sukelti reikšmingą žalą vaiko sveikatai (t. y. vaiko apaugos poreikį), užtikrina vaikui laikinąją priežiūrą, o nesant galimybių taikyti laikinąją priežiūrą – paimą vaiką iš atstovų pagal įstatymą. Paaiškiname, kaip yra iš tiesų.

Vaiko situacijos vertinimą atlieka ir vaiko apsaugos poreikį nustato Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinių skyrių specialistai. Po teritorinių skyrių darbo valandų, savaitgaliais, nedarbo ir švenčių dienomis – budintys vaiko teisių apsaugos specialistai. Taip užtikrinamas reagavimas į galimus vaiko teisių pažeidimų pranešimus visą parą.

Nustačius vaiko apsaugos poreikį, per vieną darbo dieną kreipiamasi dėl mobiliosios komandos sudarymo, kuri per vieną darbo dieną pradeda intensyvų darbą su vaiku ir (ar) jo tėvais šeimos ir (ar) vaiko gyvenamojoje vietoje. Mobilioji komanda – Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos apskričių bei Vilniaus ir Kauno miestų teritoriniuose skyriuose dirbantys psichologas, socialinis darbuotojas ir specialistas, dirbantis su priklausomybę ar jos simptomų turinčiais asmenimis ir (ar) jų šeimomis.

Mobilioji komanda, nustačius vaiko apsaugos poreikį, 30 kalendorinių dienų nuo jos sudarymo organizuoja ir teikia intensyvią pagalbą į krizę patekusiai šeimai ir (ar) vaikui, siekiant identifikuoti šeimoje kilusias problemas, padėti jas spręsti, koreguoti šeimos narių elgesį taip, kad būtų sukurta saugi gyvenamoji aplinka vaikui, taip pat bendradarbiauja su atvejo vadybininku (savivaldybės socialinių paslaugų įstaigos darbuotoju), teikia jam rekomendacijas dėl tolesnio darbo su šeima ir (ar) vaiku. Atvejo vadybininkas vertina vaiko ir jo tėvų poreikį pagalbai, telkia pagalbą šeimai teikiančius specialistus ir t.t., siekiant padėti šeimai gebėti tinkamai rūpintis vaiku, kad jam būtų saugu augti šeimoje.

Mobiliųjų komandų nereikėtų painioti su mobiliosiomis grupėmis. Iki vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkos kai kurių savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriuose po skyrių darbo valandų pradėjo budėti specialistai, kurie vadinti mobiliomis grupėmis. Šie specialistai po darbo valandų vykdavo į įvykio vietą, pvz. paimti vaiką. Taip pat yra dar vienas mobilių (ne mobiliųjų) komandų variantas – tai Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centro parengti specialistai, kurie savivaldybėse teikia pagalbą nepilnamečiams, nukentėjusiems nuo seksualinės prievartos. Atkreipiame dėmesį, kad tai labai specifiniais atvejais ir tik specifinę pagalbą teikiantys specialistai.

Primename, kad gyventojai, institucijos visų Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinių skyrių darbuotojų kontaktus nesunkiai gali rasti tinklapyje www.vaikoteises.lt

X